Please enable Javascript!

Ny fritakskode – bruk kode H frem til ny kode er lansert

I stønadsforskriften for lege som er gjeldende fra 6. april 2020
(https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-27-923) er det i §3 punkt 9 innført en ny fritaksgrunn som gir fri egenandel for pasienten. Fritaket fra å betale egenandel gjelder ved allmennlegetjenester der det gis oppsøkende helsehjelp. Det er enda ikke opprettet noen ny kode som vi kan legge til i journalsystemet. Frem til ny kode er på plass kan kode H Pasientens tilstand til hinder for avkreving av egenandel benyttes.

Masseutsendelse av SMS eller E-kontakt

Dersom du benytter en pasientportal fra CGM (ePortal med besoklegen.no eller helsenorge) kan du sende SMS eller E-kontakt til en gruppe pasienter samtidig fra Journalsøk.

Personer som ikke er digitalt aktive kan ikke varsles. Mobilnummer og/eller e-postadresse må også være registrert i personalia, avhengig av varslingsmetode.

Hjemmekontorløsning fra
Norsk Helsenett

Ved bruk av Norsk Helsenett kan du bestille en hjemmekontorløsning hvor du kan koble deg til arbeidsstasjonen du benytter på jobben.

Mer informasjon på Norsk Helsenett sine nettsider

Sjekk pasientens kjernejournal

Sannsynligheten for at dere tar imot pasienter som ikke har vært til behandling på lenge er stor. Sjekk pasientens kjernejournal for kritisk info, eller hent ned en mer oppdatert legemiddelliste.

Les mer på helsenorge.no

Tips og triks fra kolleger?

Det finnes et Facebook-forum der sluttbrukere av CGM Journal kan dele sine tips og triks, og stille hverandre spørsmål. Søk om deltakelse i gruppen «For oss som bruker CGM Journal på jobb » for å delta. En god del CGM-ansatte er også medlem av gruppen, og svarer sporadisk. NB! Forumet styres ikke av CGM, og kundesenteret må fremdeles brukes for å melde saker

Hvordan bytte Buypasskort enkelt?

Det kan bli mye bytte mellom kontorarbeid og hjemmekontor. Man må da huske å sette personlig sertifikat mellom hvert skifte. Dette finnes nå som en modul utenfor journal som du kan legge til i knapperaden, og den er også tilgjengelig på hurtigtast:

Ctrl + shift + y

Buypass for helsesekretærer
og medhjelpere

Brukere som vanligvis ikke benytter hjemmekontor, men nå trenger dette på grunn av karantene eller andre årsaker kan bestille dette direkte fra våre nettsider.

Bestill Buypass smartkort