Please enable Javascript!

Ekstra sikkerhetsstiltak

Følgende ekstra sikkerhetstiltak er iverksatt for deres trygghet

1. Support er nå bemannet fra kl. 08.00 - 17.00, med følgende direktenummer:

  • CGM Journal: 21 93 63 10
  • CGM Vision: 21 93 63 20
  • Nummer ved driftsstans: 21 93 63 02

2. Vi har tilbud om vakttelefon utover ordinær åpningstid, kontakt salgsavdelingen:

3. Vi er godt bemannet både på support og utvikling til å kunne bistå i denne perioden. I lys av at alle sitter hver for seg anser vi risikoen for kollektiv sykdom slik at det går utover drift for liten. I våre interne prosedyrer har vi en beredskapsplan med eskaleringsnivåer dersom det skulle bli nødvendig.

4. Dersom driften av CGM Norge havner i en risikoutsatt posisjon, vil CGM Danmark overta driften av support og utvikling

5. CGM vil oppdatere informasjon på nettsidene og Facebook kontinuerlig.

6. Ekstra fokus på endringsforslag som letter arbeidet deres i disse dager. Vi fokuserer primært utviklingsressursene våre på forslag fra brukerne og myndighetene (som nye takster og diagnoser) fremover slik at helsepersonell kan jobbe mer effektivt.