Please enable Javascript!

Kontakt Support

Velkommen til Support

Vi oppfordrer alle våre kunder til å bruke tilgjengelig opplæringsmateriell. Brukerveiledninger finnes under Brukerveiledninger og programvare i vår Kundeportal i hovedmenyen. Ved behov for opplæring eller kunnskap om generell bruk av programmet kan konsulentbistand bestilles her .

Supporttjenestene reguleres av den til en hver tid gjeldende kundekontrakt.

Åpningstider: mandag - fredag 08.00 - 16.00

Stengt julaften og nyttårsaften.

Telefon: 21 93 63 30

Direktenummer til support for CGM Journal: 21 93 63 10
Direktenummer til support for CGM Vision: 21 93 63 20

Nødtelefon ved driftsstans i EPJ-systemet: 21 93 63 02

Kontaktskjema:

Support driftsstans

Vi ber om at deres lokale IKT/driftsleverandør utelukket eventuelle lokale feil i deres driftsmiljø før vi begynner med feilsøking i CGM Journal eller Vision.

Tjenestebegrensning:

Denne hastetelefonen er utelukkende forbeholdt situasjoner der en eller flere brukere ikke har tilgang til – eller klarer å starte – journalsystemet.

Ansvarsbegrensning:(*)

EPJ Driftsstans-telefonen og Kundestøtte (Support) omfatter kun feil ved EPJ-systemet, og CGM Norge har ikke ansvar for andre feil, herunder feil ved tredjeparters ytelser, uavhengig om slike tredjeparters ytelser utgjør en integrert del av programmet.

Eksempler på hva EPJ-driftsstans telefonen og Kundestøtte IKKE omfatter er blant annet følgende:

Programvare:

  • Bistand i forbindelse med backup av data
  • Feil ved andre programmer enn spesifisert i deres kontrakt
  • Installasjon av fjernstyringsverktøy

Utstyr:

  • Maskinvareproblemer
  • Nettverksproblemer
  • Problemer i forbindelse med strømbrudd eller datakommunikasjon

Bistand fra CGM utover ansvar beskrevet i avtale kan avtales mot vederlag.

(*) Med forbehold om at avtale om CGM Hosting, og/eller annen avtale enn standardavtale er inngått, og som avviker fra denne ansvarsbegrensningen.

Døgnåpen vakttelefon

Avtale om døgnåpen vakttelefon kan tegnes ved kontakt med vår salgsavdeling.