Please enable Javascript!

Kontakt Support

Velkommen til Support

Åpningstider Support:

Mandag - fredag 08.00-16.00

Vi oppfordrer alle våre kunder til å bruke tilgjengelig opplæringsmateriell. Brukerveiledninger finnes under Brukerveiledninger og programvare i vår Kundeportal i hovedmenyen. Ved behov for opplæring eller kunnskap om generell bruk av programmet kan konsulentbistand bestilles her .

Supporttjenestene reguleres av den til en hver tid gjeldende kundekontrakt.

Kontakt Support:

21 93 63 00, tastevalg 1

Eller benytt kontaktskjema:

Support driftsstans

Support har fått sin egen telefonlinje for driftsstans i EPJ-systemet. Vi utfører testing av linjen gjennom 2019, og ønsker mer enn gjerne deres tilbakemelding på hvordan dere synes dette fungerer og hvorvidt dette er noe vi skal fortsette med som et fast tilbud på fast basis.

Formålet med denne linjen å hjelpe våre kunder med hastesaker relatert til driftsstans i EPJ-systemet raskere og mer effektivt dersom slike situasjoner oppstår.

Vi ber om at deres lokale IKT/driftsleverandør utelukket eventuelle lokale feil i deres driftsmiljø før vi begynner med feilsøking i CGM Journal eller Vision.

Tjenestebegrensning:

Denne hastetelefonen er utelukkende forbeholdt situasjoner der en eller flere brukere ikke har tilgang til – eller klarer å starte – journalsystemet.

Ansvarsbegrensning:(*)

Vi minner om at EPJ Driftsstans-telefonen og Kundestøtte (Support) kun omfatter feil ved EPJ-systemet, og at CGM Norge ikke har ansvar for andre feil, herunder feil ved tredjeparters ytelser, uavhengig om slike tredjeparters ytelser utgjør en integrert del av Programmet.

Eksempler på hva EPJ-driftsstans telefonen og Kundestøtte ikke omfatter er blant annet følgende:

Programvare:

  • • Bistand i forbindelse med backup av data
  • • Feil ved andre programmer enn spesifisert i deres kontrakt
  • • Installasjon av fjernstyringsverktøy

Utstyr:

  • • Maskinvareproblemer
  • • Nettverksproblemer
  • • Problemer i forbindelse med strømbrudd eller datakommunikasjon

Bistand fra CGM utover ansvar beskrevet i avtale kan avtales mot vederlag.

(*) Med forbehold om at avtale om CGM Hosting, og/eller annen avtale enn standardavtale er inngått, og som avviker fra denne ansvarsbegrensningen.

Ved EPJ driftsstans ber vi dere kontakte oss på telefon:

21 93 63 02 og taste 1 for CGM Journal driftsstans eller taste 2 for Vision driftsstans.

For alle andre supporthenvendelser som ikke er relatert til driftsstans, ber vi dere vennligst ta kontakt med support (21 93 63 00).