Please enable Javascript!

Vedrørende CompuGroup Medical (CGM) i Norge

Vi er gjort oppmerksom på noen ubegrunnede rykter som har oppstått i kjølvannet av nylige markedsbevegelser og nyhetsoppslag, og ser det derfor som nødvendig å klargjøre følgende:

CGM har ikke hatt samtaler om oppkjøp eller partnerskap med PatientSky, Hove Medical, eller andre firma knyttet til Melin Medical.

CGM skal være et klart alternativ til PatientSky. Vi ønsker å levere gode produkter og tjenester i harmoni med brukernes ønsker og i overensstemmelse med nasjonal retning og strategi.

Kort om CompuGroup Medical globalt og lokalt

CGM er verdens største leverandør av e-helse innen primærhelsetjenesten, og har 4600 ansatte, kontorer i 19 land, produkter i 55 land, og en omsetning på 580 millioner euro (2017). Vi har over 30 års erfaring i det Skandinaviske markedet, og er i dag nærmere 300 ansatte i Norge, Danmark og Sverige.

Vi satser langsiktig i Norge, og vi ser frem til å skape bedre og mer helhetlige løsninger for helsevesenet - med pasienten i sentrum, og i tett samarbeid med myndigheter, sektor og samarbeidspartnere med samme filosofi som oss.

Nyheter i høst

CGM lanserer integrasjon mot Helsenorge.no for digital pasientdialog på legekontoret
- I samarbeid med Direktoratet for e-helse.

CGM og PayEx lanserer MediPay
– Smertefri betaling, fri for fordyrende automater og med mer kontroll til legekontoret.

helsenorge.no

HelseNorge

PayEx

PayEx