Please enable Javascript!

Vaksine_Unsplash

Risikomodulen

Hold influensabølgen nede ved bruk av Risikomodulen i CGM Journal!

Med risikomodulen i CGM Journal kan du enkelt identifisere pasienter i risikosonen som bør få influensavaksine. Modulen analyserer dine pasienter mot FHIs kriterier, og du ser nøyaktig hvilke pasienter som bør motta vaksinen først. Registrerer du vaksinen i Vaksine-modulen i pasientens journal sendes automatisk melding til FHI.

Ny takst lansert

Fra 1. oktober betaler pasienter i risikogruppene kun 50 kroner for influensavaksinen og fastlegene får et honorar på 200 kroner for å sette vaksinen. Både takst v1, og 070b blir tilgjengelig (070b skal kun brukes av de som er en del av den nasjonale piloteringen av primærhelseteam).

Automatisk vaksineregistrering til FHI

Dersom SYSVAK er aktivert skal vaksinemelding til FHI sendes automatisk når du registrerer vaksinen i vaksinemodulen. Sjekk om du har automatisk sending av vaksinemeldinger ved å logge inn som Administrator og åpne Administrasjon. Søk deretter opp "sysvak". Under Oppsett SYSVAK haker du av for Send sysvakmeldinger automatisk ved registrering av vaksine og kontra .