Please enable Javascript!

Produktraadet stengt

Produktrådet i CGM Journal stengt etter Schrems II-dommen

I CGM Journal kunne du gjennom modulen «Produktråd» registrere endringsønsker og stemme på ønsker fra andre brukere. Denne funksjonaliteten ble levert av selskapet UserVoice Inc. som er basert i USA, og dersom man samtykket til bruk av modulen ble brukerens navn, e-postadresse og IP-adresse overført til amerikanske servere.

I Schrems II-dommen kommer EU-domstolen med tilleggskrav for overføring av personopplysninger til land utenfor EØS (tredjeland). Privacy Shield er ikke lenger et gyldig overføringsgrunnlag til USA, og grunnet amerikansk særlovgivning er det usikkert om andre overføringsgrunnlag, uten ytterligere tiltak, gir tilstrekkelig beskyttelse. Du kan lese mer om Schrems II- dommen hos Datatilsynet.

Med bakgrunn i dommen, og etter dialog med Datatilsynet, har vi valgt å stenge tilgangen til Produktråd, og slette alle data som er overført til UserVoice gjennom våre tjenester. Vi kommer ikke til å overføre data til USA inntil vi har garantier for at opplysninger vi overfører er sikre.

Det europeiske personvernrådet (EDPB) jobber med å utrede hvilke ytterligere tiltak som kan brukes for å sikre overføring til USA, samt at vi er i dialog med UserVoice Inc. om hvordan vi kan fortsette å bruke deres tjenester innenfor de nye rammene.

Hva betyr dette for brukere av produktrådet?

Tjenesten er ikke lenger tilgjengelig, og dine personopplysninger som er har vært overført til UserVoice Inc. er slettet. Du kan fortsatt melde endringsønsker til oss på denne epostadressen:

Dine innlegg og stemmer er eksportert til Norge, og vi kommer fortsatt til å benytte oss av dine forslag til å utvikle programmet videre. Dersom vi gjenopptar samarbeidet med UserVoice Inc. vil vi kunne importere dataene tilbake og fortsatte som før tilgangen ble stengt.

Vi kommer tilbake med mer informasjon senere. Dersom noe er uklart eller du har ytterligere spørsmål kan du kontakte oss på