Please enable Javascript!

Hvorfor velge CGM ePortal?

Det finnes flere pasientkommunikasjonssystemer på markedet. Hvorfor bør du velge CGM ePortal fremfor noe annet?

Her har vi laget en oversikt over hva du bør se etter i et pasientkommunikasjonssystem slik at du lett kan få oversikt før du bestemmer deg:

Selvbetjent og sanntid timebestilling

Se etter et system som tillater sanntids eller direkte timebestilling. En timebestillingsløsning som baserer seg på meldinger med fritekst kan fort generere flere meldinger fram og tilbake mellom helsepersonell og pasienter for å finne et tidspunkt som passer, og dermed skape merarbeid fremfor å frigjøre helsepersonellet. Dette gjør også at man må blokkere timer mens man venter på svar fra pasienten, som kanskje ikke kommer til å bli brukt.

Du bør heller ikke trenge å forholde deg til to forskjellige kalendre. Dette er tidkrevende og kan i verste fall resultere i synkroniseringsfeil og dobbelbooking.

Systemet bør la deg kunne velge hvilke tidspunkter som kan tilgjengeliggjøres for konsultasjoner, og ledige timer som vises på nett bør oppdateres i sanntid om du skulle bruke tidspunktet til noe annet i EPJ. Ideelt sett bør systemet også støtte time samme dag.

CGM ePortal er den eneste løsningen som lar dine pasienter velge ledige timer fra din timebok i EPJ. I CGM Journal har man i tillegg til ePortal timer også eHastetimer som gir legekontoret mulighet for å publisere ut hastetimer på nett etter et gitt tidspunkt samme dag eller dagen før timen, slik at det alltid blir ledig kapasitet.

Automatisk journalføring

Vær oppmerksom på at helsepersonell er pliktig til å journalføre e-konsultasjoner og andre meldinger med journalverdi av hensyn til pasientsikkerheten. ”Helse- og personopplysninger skal være fullstendige og ajourført i forhold til behandlingen av opplysningene” (Krav i Normen kapittel 4.4.2)

Kravet om journalføring finner du i veilederen i kapittel 4.9 til veilederen for Personvern og informasjonssikkerhet i kontakten med pasient/bruker:

Det anbefales en integrasjon med EPJ slik at journalverdig informasjon fra pasientkommunikasjonen kan overføres til EPJ uten å måtte registreres på nytt.

CGM ePortal er den eneste løsningen som er integrert med CGM Journal, WinMed2 og Profdoc Vision. Kommunikasjonen blir automatisk journalført når du svarer på pasienthenvendelser.

Ditt pasientkartotek og fastlege, vikar, turnuslege

Systemet bør ikke kreve noe ekstra arbeid for å importere pasienter, og bør hindre uønskede henvendelser fra pasienter som du ikke behandler til vanlig. Sørg også for at vikar og turnuslege også kan ha roller i den elektronisk kommunikasjonen med pasienten dersom dere ønsker det.

CGM ePortal tillater henvendelser kun fra pasienter som har en aktiv journal på ditt legekontor. Du trenger ikke å vedlikeholde pasientlisten utenfor det du gjør i EPJ systemet

Forutsigbare kostnader

Det kan være vanskelig å sammenligne prismodeller og man kan lure på hvorfor det er stor forskjell mellom systemer. Du bør få en god oversikt over hvordan vedlikeholdskostnadene vil adresseres over tid: BankID transaksjoner, SMS transaksjoner, server drift, support, nye programversjoner, …

Kommersielle leverandører som leverer systemer gratis har tenkt å ta igjen utvikling- og driftskostnaden, enten ved å fakturere på en annen måte eller ved å innføre kostnader senere etter at en stor kundemasse blir "fanget". Det siste er en vanlig strategi for å komme inn i et allerede mettet marked.

I henhold til regelverket

Systemet som du velger bør tilfredsstille Norm for informasjonssikkerhet helse og omsorgstjenesten (Normen). Det er tydelige regler for personvern og informasjonssikkerhet i kontakten med pasient.

Gjenbruk av brevmal og pasientjournal data

Mange brukere legger ned mye arbeid i å lage gode papir brevmaler til EPJ systemet sitt. Disse bør kunne gjenbrukes når du går over til elektronisk kommunikasjon med pasienten. Ideelt sett bør malene kunne hente relevante opplysninger automatisk fra pasientjournalen. Du skal ikke behøve å sjonglere mellom flere systemer i kommunikasjonen med pasienten; ikke bare er det tidkrevende, men det er også større risiko for å skrive om feil pasient eller overse viktige journalopplysninger.

ePortal i CGM Journal 118 gir deg mulighet til å hente eksisterende brevmaler med flettekoder (felt i teksten som systemet automatisk fyller med EPJ data). Du kan også sende labsvar fra EPJ Labarket, og vedlegg fra Mediabiblioteket.

Pasient veiledning om rutiner på kontoret

Velg et system som lar deg informere om rutiner som du har på kontoret. Du bør kunne tilpasse veiledende teksten som vises til pasienten for hver tjeneste som du tilbyr.

Fritt valg av tjenester per lege og unntak for spesifikke pasienter

Man skal kunne velge hvilke tjenester de enkelte legene tilbyr, og kunne ha en variasjon i hvilke tjenester de forskjellige legene på kontoret kan tilby pasientene.

Man kan ønske å legge til unntak per pasient, f.eks. når man ønsker å komme i gang med tjenesten E-Konsultasjon gradvis inntil man følger seg trygg på de nye rutiner som dette fører til. I tillegg har Helse- og Omsorgsdepartementet stilt noen krav på taksten 2ae, blant annet: pasienten skal være kjent fra før og ha en diagnose. Derfor kan det være nødvendig å stenge e-konsultasjon tilgang for pasienter der taksten 2ae ikke kan brukes, for å unngå henvendelser man ikke kan ta betalt for.

Kompatibelt med de nasjonale initiativer

Pågående og planlagte nasjonale initiativer vil bidra til økende helhetlig kommunikasjon mellom samhandlende aktører, og rimeligere løsninger.

Velger du ePortal i CGM Journal har du et system som er kompatibelt med Helsenorge.no