Please enable Javascript!

Viktig oppdatering til CGM Journal 121.2 og DIPS Communicator 7!

Oppdatert informasjon: Direktoratet for e-helse besluttet 16. mai å forlenge frist for overgang til nytt sertifikat. Frist er endret fra 2. juni til 11. august.

Det betyr at ditt brukersted må gjennomføre nødvendige programoppdateringer innen fredag 11. august for å fortsatt kunne bruke e-reseptløsningen i ditt program .

(Siden Direktoratet for e-helse følger med på hvor mange som har gjennomført overgang til nytt sertifikat anbefaler CGM at oppdateringene gjennomføres så tidlig som mulig.)

Teksten under er oppdatert med ny dato.

I forbindelse sertifikatbytte i tjenesten Reseptformidleren (e-resept) må din DIPS Communicator være minst versjon 7 for å takle automatisk overgang til nytt sertifikat.

For å unngå mulighet for stans av elektroniske resepter og de relaterte meldinger er det viktig at du oppgraderer til DIPS Communicator 7 før fredag 11. august 2017 .

Riktig versjon av DIPS Communicator er inkludert i oppgraderingsprogrammet «CGM Upgrader».

Det som skal gjøres innen 11.08.17 er altså:

  • Oppgrader CGM Journal til siste versjon (121.2) via CGM Upgrader
  • Følg bruksanvisningen under og oppgrader DIPS Communicator til versjon 7

For CGM Journal er oppdateringsfilen pakket med i versjon 121 SR2, men må installeres manuelt av brukerstedet.

For Winmed 2 og Vision-brukere:

Winmed 2 og Vision-brukere, klikk her