Please enable Javascript!

Accept necessary cookies
Nytt kodeverk SYSVAK

Hvordan importere kodeverk fra SYSVAK

SYSVAK - Nytt kodeverk relatert til koronavaksinasjon

Det har kommet nye vaksinetyper for Covid-19. Disse kan du enkelt legge inn i CGM Journal ved å sende en forespørsel til SYSVAK. Vi har laget opplæringsvideoer som veileder deg gjennom hvordan du gjør nettopp dette.Legg merke til at det er én video for CGM journal Allmenn og én video for CGM Journal Helsestasjon med tjenestebasert adressering (TBA) .

Opplæringsvideo for CGM Allmenn:

Opplæringsvideo for CGM Helsestasjon med tjenestebasert adressering (TBA):