Please enable Javascript!

Viktig melding fra Direktoratet fra e-helse:

Journalsystemet må oppgraderes av journalleverandør
for at det fortsatt skal ha tilgang til e-resept og kjernejournal

De fleste av CGMs kunder har mottatt informasjon fra Direktoratet for e-helse i forbindelse med bytte av virksomhetssertifikater i høst. Årsaken til byttene er at NHN nå blir nasjonal tjenesteleverandør (https://www.nhn.no/nhn-har-faatt-oppdragsbrevet-for-2019/), og må derfor stå som eiere av de nasjonale tjenestene for e-resept og kjernejournal. Som en konsekvens av dette må sertifikatene for disse løsningene oppdateres.

Varselet fra direktoratet kan leses her via legeforeningens nettsider.

Sertifikatene for e-resept krever ingen ekstra handling fra brukerne, men for kjernejournal må sertifikatet byttes på et nøyaktig tidspunkt for å opprettholde kontakt med tjenesten.

Kunder i CGM hosting miljø

For våre kunder i hosting-miljø, dere trenger ikke gjøre noe. Nytt sertifikat er valgt for dere. Har dere endret sertifikatet selv vil ikke dette påvirke innlesningen vi har gjort.

For Vision kunder i hosting vil det være nødvendig å velge sertifikatet på egenhånd. Se fremgangsmåte for dette lenger ned på siden.

Slik oppdaterer du nytt kjernejournalsertifikat om du har CGM Journal versjon 127.1 eller nyere:

Kjernejournal slutter å fungere etter 12.11.2019 kl. 09:00 dersom du ikke manuelt velger nytt sertifikat, men må ikke byttes før ETTER 12.11.2019 kl 09.00 .

 • Sørg for at du har riktig versjon av CGM Journal med tilhørende nye sertifikater:
  • For Allmenn, Spesialist og Helsestasjon : versjon 127 SR1 må være installert (127.1.000.0 eller nyere)
  • For Legevakt : versjon 126 SR6 må være installert (126.6.0000.0 eller nyere)
 • Åpne Administrasjon
 • Søke etter kjernejournal
 • Trykk Velg for å se tilgjengelige sertifikater. Du kan se hvilke sertifikater som tilhører kjernejournal i kolonnen Subject
 • Markér et sertifikat og trykk Vis for å se sertifikatinformasjon
 • Riktig sertifikat har [Not Before] 15.09.2019 og skal være likt som på bildet under
 • Markér riktig sertifikat og trykk Ok

virksomhetssertifikat

Bildet er bare et eksempel og kan avvike fra hvordan det ser ut på din skjerm.

PS! Du kan sjekke om du har korrekt sertifikat ved å åpne en pasientjournal og holde musepekeren over ikonet for kjernejournal. Hjelpeteksten som vises over ikonet indikerer om du har tilgang til kjernejournal.

Slik oppdaterer dere til nytt kjernejournalsertifikat om dere ikke benytter CGM Journal Upgrader, eller benytter en eldre versjon av CGM Journal enn 127.1:

Sertifikatet til både e-resept og kjernejournal må installeres manuelt. Veiledninger finner du under dette avsnittet. Dersom du trenger bistand til å utføre sertifikatendringen kan du bestille dette direkte på våre nettsider.

Hvordan aktiverer jeg nytt kjernejournal sertifikat for CGM Vision?

Kjernejournal slutter å fungere etter 12.11.2019 kl. 09:00 dersom du ikke manuelt velger nytt sertifikat, men må ikke byttes før ETTER 12.11.2019 kl 09.00 .

 • Kjernejournals virksomhetssertifikat som benyttes til signering (keyUsage: non-repudiation) kan til enhver tid lastes ned fra NHNs adresseregister på herid 95324
 • Velg Administrasjon > System > Systeminnstillinger
 • Gå til fanen Tilleggsmoduler
 • Klikk knappen "..." under gruppen Kjernejournal for å importere sertifikatfilen
 • Bla deg så frem til sertifikatfilen og velg denne. Klikk OK
 • Vision må så restartes for at det nye sertifikatet skal tas i bruk.

Kjernejournal_Vision

Bildet er bare et eksempel og kan avvike fra hvordan det ser ut på din skjerm.