Please enable Javascript!

Viktig melding fra Direktoratet fra e-helse:
Journalsystemet må oppgraderes av journalleverandør for at det fortsatt skal ha tilgang til e-resept og kjernejournal

Denne informasjonen ble sendt ut fra Direktoratet for e-helse i forbindelse med bytte av virksomhetssertifikater i høst. Årsaken til byttene er at NHN nå blir nasjonal tjenesteleverandør (https://www.nhn.no/nhn-har-faatt-oppdragsbrevet-for-2019/), og må derfor stå som eiere av de nasjonale tjenestene for e-resept og kjernejournal. Som en konsekvens av dette må sertifikatene for disse løsningene oppdateres.

Varselet fra direktoratet kan leses her via legeforeningens nettsider.

  • Brukersteder som har CGM Journal Upgrader får de nye sertifikatene gjennom oppdatering av programmet, men må manuelt aktivere sertifikatet til kjernejournal. Sertifikatet til e-resept vil byttes ut automatisk og du trenger ikke foreta deg noe.
  • Brukersteder med CGM Hosting får lagt inn sertifikatene, men må manuelt aktivere sertifikatet til kjernejournal. Sertifikatet til e-resept vil byttes ut automatisk og du trenger ikke foreta deg noe.
  • Brukersteder uten CGM Journal Upgrader må legge inn sertifikatene selv. Ta evt. kontakt med vår salgsavdeling for bestilling av konsulentbistand.

Forskjellen på rutinene for bytte skyldes at sertifikatene til e-resept har overlappende datoer, mens sertifikatet til kjernejournal må byttes på et nøyaktig tidspunkt.

Hvordan aktiverer jeg nytt kjernejournal sertifikat?

OBS! Kjernejournal slutter å fungere etter 12.11.2019 kl. 09:00 dersom du ikke endrer sertifikat.

  • Åpne Administrasjon
  • Søk etter kjernejournal
  • Trykk Velg for å se tilgjengelige sertifikater
  • Trykk Vis for å se aktiveringsdatoer
  • Riktig sertifikat har [Not Before] 12.11.2019
  • Marker riktig sertifikat og trykk Ok

virksomhetssertifikat

OBS! bildet er bare et eksempel og kan se annerledes ut hos dere.