Please enable Javascript!

Koronavirus

Beredskap og tiltak i forbindelse med COVID-19 utbrudd

I CGM Norge tar vi på største alvor at våre systemer skal fungere optimalt i en veldig krevende periode for helsepersonell i hele Norge. For å ivareta sikker drift er alle ansatte satt opp med fullstendig teknisk løsning fra hjemmekontor. Løsningen er utprøvd og er nå i full drift.

I denne perioden vil vi prioritere stabilitet i løsningen, samt brukerønsker i forbindelse med håndtering av utbruddet. For å nevne noen av tiltakene som er iverksatt:

 • Prioritere saker som forhindrer brukers opplevelse av forsinkelser eller hinder i drift, ustabilitet, treghet osv.
 • Journalsøk for proaktiv oppfølging av COVID-19
 • Mulighet for videokonsultasjon
 • Nye diagnosekoder og andre krav i forbindelse med utbruddet

Følgende ekstra sikkerhetstiltak er iverksatt for deres trygghet:

 • Support er nå bemannet fra kl 08.00 - 17.00, med følgende direktenummer:
  • CGM Journal: 21 93 63 10
  • CGM Vision: 21 93 63 20
  • Telefonnummer ved driftsstans: 21 93 63 02
 • Vi er godt bemannet både på support og utvikling til å kunne bistå i denne perioden. I lys av at alle sitter hver for seg anser vi risikoen for kollektiv sykdom slik at det går utover drift for liten. I våre interne prosedyrer har vi en beredskapsplan med eskaleringsnivåer dersom det skulle bli nødvendig.Telefonnummer ved driftsstans: 21 93 63 02
 • Vi har tilbud om vakttelefon utover ordinær åpningstid, kontakt salg.no@cgm.com

Vi gjør det vi kan for å bidra til at vi raskest mulig får kontroll på virusutbruddet i Norge. Dersom det er andre tiltak dere mener vi bør vurdere, kan dere sende en mail til henrik.aase@cgm.com

Vi gjør oppmerksom på at denne statusen kan endre seg på kort varsel, følg med på informasjon på våre hjemmesider eller Facebook for oppdatert informasjon.

Med vennlig hilsen

CGM Norge