Please enable Javascript!

Corona

Oppdatering av diagnoseregister

Ekstra oppdatering av diagnoseregister (ICPC-2) for koronavirus/covid-19

Det er opprettet en ny diagnose i ICPC-2 til bruk ved mistenkt eller bekreftet covid-19 (koronavirussykdom) hos pasienter. Formålet er å overvåke utbruddet og hvordan det påvirker legesøkningen i primærhelsetjenesten, samt tilrettelegge for fremtidig forskning. Gå til ehelse.no for mer informasjon om hvordan du skal bruke de nye kodene.

CGM Journal

Oppdatering er tilgjengelig for CGM Legevakt og CGM Allmenn gjennom CGM Upgrader.
Veiledning til bruk/FAQ for CGM Upgrader
Dersom du trenger konsulentbistand til manuell oppdatering, kontakt CGM direkte.
CGM Hosting oppdateres 11.03.2020

CGM Vision

Vi tar direkte kontakt med legevaktene som har CGM Vision for oppdatering. Øvrige kunder kan finne oppdateringsfiler på våre nettsider.
CGM Hosting oppdateres 11.03.2020.

Informasjon om utbrudd av koronavirus finner du på Folkehelseinstituttets nettsider.