Please enable Javascript!

kommunesammenslåing

CGM får en del henvendelser vedrørende kommunesammenslåinger og hvilke tiltak som må gjøres.

Norsk Helsenett har laget en utfyllende veileder som kan brukes for å kartlegge hvilke endringer brukerstedene må gjøre for å sikre en mest mulig problemfri overgang. Vi anbefaler alle å lese denne.

Vi har også laget en FAQ med svar på de mest vanlige henvendelser vi får angående sammenslåingen:

Hva må konkret gjøres i journalsystemet for å være klar til sammenslåingen?

  • Oppdatere virksomheten i enhetsregisteret ved endring av navn, organisasjonsnummer og identifikatorer
  • Bestille og installere nytt virksomhetssertifikat dersom navn eller organisasjonsnummer endres
  • Oppdatere programmet til ver. 128 før nyttår for oppdaterte data om navn og numre på kommuner og fylker
    o Versjon 128 er forventet lansert 2. uken i desember. Se etter varsling om ny oppdatering ved innlogging!

Trenger vi nye virksomhetssertifikater til vår nye kommune?

Ja, det må bestilles nye sertifikater som tar høyde for endringene i virksomheten. Dersom dere ikke har bestilt nye sertifikater kan dette gjøres her .

Hva med navn på poststeder og postnumre i CGM Journal etter sammenslåingen?

CGM lanserer en ny tjeneste i versjon 128, som f.o.m. 31.12.2019, oppdaterer poststed og nummer daglig. Dersom du oppdaterer til versjon 128 før nyttår vil du ha oppdaterte data til sammenslåingen.

Vi har etter sammenslåingen røde varseltrekanter i pasientenes personalia?

Når programmet leser inn nye kommune- og fylkesnumre vil dette kun oppdatere selve kommune- og fylkesregisteret, men ikke vaske informasjonen tilknyttet pasientene. Du vil derfor varsles, via røde varsel i personalia, om at poststed/postnummer valgt på pasient ikke stemmer med registeret.

Vi jobber med å lage et «vaskescript» som erstatter dagens navn/numre med nye data når disse er klare, men vi vet foreløpig ikke når dette er klart. Det er ikke sikkert denne "vasken" vil dekke alle endringer og det er uansett viktig at du følger med på varselet i personlia.

Spesialister og kommunenummer ved registrering av ISF-episoder til NPR

Tidligere har vi fått tilbakemeldinger på at brukersteder har fått avvist sine episoder på grunn av feil kommunenummer. Se svaret over.

Vi anser at det er større risiko for avtalespesialister med ISF i forbindelse med sammenslåingen på grunn av NPR rapportering. Det er derfor viktig at brukere av CGM Spesialist er oppdatert til versjon 128 før sammenslåingen.

Må vi gjøre endringer i forhold til adresseregister og elektroniske mottagere?

I utgangspunktet ikke, CGM Journal bruker NHN Adresseregister og henter dermed foreløpende adressedata fra en sentral tjeneste. Behandlingsstedene er selv ansvarlig for å holde sine data oppdatert.