Please enable Javascript!

Accept necessary cookies

Regningskortfeil i versjon 130

Det har dessverre oppstått en feil i programmet som krever manuell oppfølging. Feilen er rettet i versjon 130 SR4. Vi lanserer en ny rapport i versjon 130 SR5 for å gjøre oppfølgingen lettere. Oppdater programmet og les videre i artikkelen for informasjon om hvordan du lettere kan følge opp feilen.

Beskrivelse av feilen

Feilen kunne oppstå dersom medhjelper redigerte et regningskort og valgte et regnskap, dette regnskapet ble da også valgt på nye kort man redigerte.

Du kan se dette i kassen ved at et regningskort kan ha et regnskap som ikke tilhører legen som laget regningskortet. Eksempel: lege med initialene ASI har regnskapet Asrid – Privat. Når dette ble redigert ble Asrid – Privat også satt på regningskortet som er rødmarkert:

Bilde

Åpne kort: alle berørte kort må rettes manuelt ved å redigere kortet og sette korrekt regnskap.

Lukkede kort: disse kan man ikke endre regnskap på, og man må hente ut en oversikt over hvilke kort som er ført på feil regnskap slik at man kan tilbakeføre penger, som er utbetalt feil, til riktig regnskapeiers konto.

Hvordan få oversikt over berørte regningskort?

Oppdater programmet til versjon 130 SR5 og benytt den nye rapporten Forenklet finansrapport gruppert per regnskap for å få oversikt over hvilke regnskap som inneholder regningskortene du har produsert.

Rapporten viser alle regningskort som er produsert av valgt stilling i perioden du velger, og hvilke regnskap kortene er tilknyttet. Du kan deretter kryssjekke forskjellige stillinger sine regnskap for å komme frem til avvikende beløp.

Filtreringsvalg

  • Åpne modulen Rapporter
  • Gå til kategorien Regnskap og dobbeltklikk på Forenklet finansrapport gruppert per regnskap
  • Velg riktig Enhet
  • Velg Stilling
  • Definer tidsperiode (feilen oppstod i versjon 130 SR2, så start med datoen oppdateringen ble gjennomført)
  • Velg Regnskap (her bør du først angi Alle som viser regnskap med dine kort, du kan også kryssjekke andre stillinger mot ditt regnskap)

Når du henter ut rapporten må du være oppmerksom på poster som medfører utbetaling til din konto, dette er blant annet:

Hovedbok pasientfordringer: utestående innbetalinger (typisk ting som er fakturert, men ikke innbetalt av pasienten).

Hovedbok fordringer HELFO: utestående krav til Helfo. Kort som er sendt til HELFO, men ikke markert som Godkjent i HELFO-rapporten.

Kasse: kontantinnbetalinger.

Driftskonto bank: penger som har kommet inn på konto. Kortinnbetalinger, fakturainnbetalinger osv.

Eksempel på bruk av rapport

Her kan vi se rapport generert for stillingen Astrid Info, legg merke til at denne også viser andre regnskap enn valgt stilling (Emma Win Privat).

Rapporten viser her at regnskapet Emma Win Privat har kort som skulle tilhørt regnskapet Astrid Info Privat :

Eksempel 1

For å komme frem til et riktig beløp må det sjekkes om regnskapet Astrid Info Privat kan ha kort tilhørende stillingen Emma Win.

Vi kan bekrefte at dette er tilfelle ved å ta ut tilsvarende rapport fra stillingen Emma Win, hun finner også kort ved regnskapet Astrid Info Privat :

Eksempel 2

Hvis rapporten for stilling Emma Win ikke hadde funnet kort tilhørende regnskapet Astrid Info Privat vet vi allerede hvilke beløp Emma Win skylder Astrid Info.

Hva gjør jeg med resultatene fra rapporten?

Stillinger vil sammen kunne komme frem til nøyaktig avvikende beløp seg imellom, den som har fått for mye inn på sin konto kan identifisere dette gjennom rapporten og korrigere med manuell bankoverføring.

Rapporten kan ved behov lagres som dokumentasjon, og det kan være aktuelt for en regnskapsfører å bruke denne som en ekstra rapport for perioden.