Please enable Javascript!

Digital Dialog FAQ

Q: Jeg har besoklegen.no i dag; må jeg nå skifte over?
A: Du må ikke bytte per dags dato, men på sikt vil helsenorge.no erstatte besøklegen.no som CGM sin pasientportal
Q: Kan jeg bruke både helsenorge.no og besoklegen.no?
A: I prinsippet går dette an, men det vil være for spesielt interesserte. Avgift for begge portaler vil påløpe.
Q: Hvilken portal skal jeg velge; helsenorge.no eller besoklegen.no?
A: Per i dag anbefaler CGM helsenorge.no til alle kontorer som ikke allerede har etablert en kanal for pasientkommunikasjon. Hvis du allerede har besøklegen.no trenger du ikke å bytte ennå, men på sikt vil helsenorge.no erstatte besøklegen.no som CGM sin pasientportal.
Q: Tilbys de samme tjenestene for pasient på de to ulike portalene?
A: Nei, ikke helt. Med helsenorge.no vil pasienten kunne sende vedlegg til deg, det er ikke mulig fra besoklegen.no. Besoklegen.no er enn så lenge den eneste portalen som lar pasient samhandle med vikar/turnus. Det er også bare her du kan publisere hastetimer (ø-hjelpstimer). CGM jobber tett i samarbeid med Direktoratet for E-helse med å lage støtte for disse tjenestene også på helsenorge.no, og dette vil komme i løpet av 2019.
Q: Kan spesialister, helsestasjoner og legevakter benytte Digital Dialog?
A: Nei, Digital Dialog er enn så lenge kun tilgjengelig for fastleger, men Direktoratet for e-helse jobber med å utvide målgruppen. CGM bidrar i prosjektet DigiHelse, som har som mål å etablere digitale innbyggertjenester via helsenorge.no til alle landets kommuner.
Les mer her: https://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/digitale-tjenester-innenfor-kommunal-helse-og-omsorg