Please enable Javascript!

CGM tilbyr Digital Dialog i samarbeid med Direktoratet for e-helse

Integrasjon med innbyggerportalen helsenorge.no er tilgjengelig for alle fastleger som benytter CGM Journal.

Helsenorge.no er den offentlige helseportalen for innbyggere i Norge, og dine pasienter kan nå få tilgang til selvbetjeningsløsninger mot sitt fastlegekontor. Følgende tjenester tilbys:

 • Timebestilling
  Marker i timeboken hvilke avtaler du vil utveksle med helsenorge.no. Pasienten kan da plukke fra disse, og booke time selv uten bistand fra legekontoret.
 • Reseptfornyelse
  Pasienten skriver i en melding hvilke legemidler de ønsker å fornye. Legekontoret beslutter selv hvem som klargjør reseptene, og legen signerer før de sendes til Reseptformidleren.
 • E-konsultasjon
  Pasienten kan stille medisinske spørsmål til sin fastlege, som dukker opp som en melding i innboksen i CGM Journal. Fastlegen svarer ved anledning.
 • Kontakt legekontoret
  Dette er en kanal for praktiske henvendelser til legekontoret, som f.eks. informasjon om ny arbeidsgiver, spørsmål om å få tilsendt sykmelding i posten osv. Dersom pasient sender medisinske spørsmål som krever egenandel, må pasient for beskjed om å sende en e-konsultasjon istedet.

Integrert med EPJ
Alle tjenestene er integrert med EPJ. Reseptfornyelse, e-konsultasjon og kontakt med legekontoret dukker opp som meldinger i Korrespondanse, og kontorets svar journalføres automatisk i pasientens journal.

Gratis for pasient
Det medfører ingen kostnader for pasient å benytte tjenestene. Det er også opprettet et nasjonalt gratis telefonnummer:
Veiledning helsenorge.no - 23 32 70 00 , som pasienter kan ringe dersom de trenger bistand med å benytte tjenestene.

Foreløpig kun for fastleger
Digital Dialog støtter enn så lenge kun fastleger, men Direktoratet for e-helse jobber med å utvide målgruppen slik at vi i fremtiden også kan tilby dette til flere av våre kunder.

Mer funksjonalitet kommer
Det er stor aktivitet rundt digitale tjenester til pasienter, og CGM er involvert i flere prosjekter som vil berike og utvide integrasjonen mot Helsenorge. Mulighet for videokonsultasjon og støtte for flere brukertyper og organisasjoner er ett eksempel.

Spørsmål?

Vi har opprettet en side med vanlige spørsmål og svar . Ta gjerne en titt! Dersom du har spørsmål som ikke besvares her, eller du ønsker å bestille; kontakt vår salgsavdeling:

Tlf: 21 93 63 00, tastevalg 2

eller

helsenorge.no

HelseNorge.no

Pasientkommunikasjon helt fritt for pasientgebyrer