Please enable Javascript!

Driftsmeldinger

Her vil du finne daterte driftsmeldinger som ikke bare omfatter CGM Journal eller CGM Vision, men også våre samarbeidspartnere.

DATO MELDING
09.07.20 Siste oppdatering angående nettverkstrafikk mot Norsk Helsenett og utfordringer med Besøklegen.no:
Trafikken er nå stabil, men vi fortsetter å monitorere løsningen og følger opp med ny status ved eventuelle endringer i situasjonen.
06.07.20 Vi opplever fortsatt problemer med nettverkstrafikk mot Norsk Helsenett. Enkelte kunder opplever derfor ustabilitet på følgende tjenester:
- Pålogging i kundeportal i Besøkslegen.no
- Timebestilling
- EP-Kontakt
- EP-Konsultasjon
- EP-Reseptfornyelse
- Utsendelse av SMS
Rettetid er for øyeblikket ukjent, men våre teknikere jobber sammen med Norsk Helsenett for å finne ut av feilen. Vi beklager ulempene det medfører og vil oppdatere denne siden når vesentlig informasjon foreligger.
29.06.20 Vi opplever for tiden nettverksproblemer. Det vil forårsake tregheter og ustabiliteter på følgende funksjoner:
- Pålogging i kundeportal i Besøkslegen.no
- Timebestilling
- EP-Kontakt
- EP-Konsultasjon
- EP-Reseptfornyelse
- Utsendelse av SMS
Våre teknikere jobber med å løse saken. Vi beklager ulempene det medfører.
06.03.20 St. Olavs hospital skifter til nye laboratoriedatasystemer den 7.mars 2020. Dette innebærer at det elektroniske bestillingssystemet IHR vil ha planlagt nedetid lørdag 7.mars mens tjenestekatalogen oppdateres. De som rekvirerer analyser kan kanskje også oppleve at svartiden går noe opp i en overgangsfase mens vi blir vant til nytt system.
Vi har laget en oversikt over endringer som rekvirentene vil kunne oppleve i forbindelse med vår overgang til nytt laboratoriedatasystem. Oversikten oppdateres fortløpende, og er å finne på denne lenken: https://stolav.no/fag-og-forskning/lab/nytt-laboratoriedatasystem-driftsettes-7-mars-2020
Om dere har noen spørsmål ta kontakt med Hemit på telefon 03612, eller epost: hmn.lab@helse-midt.no
03.03.20 Vi opplever for tiden problemer med vår eportal-løsning www.besøklegen.no - FEILEN ER RETTET
02.03.20 Norsk Helsenett har problemer med e-resept.

Incident: #521266
Start: 02.mars 2020 kl:10:42
Forventet Rettet: Ukjent
Beskrivelse: Problemer med reseptformidler.
Berørt: E-resept
14.02.20 Det er oppdaget en feil i Fest oppdatering etter 10.02.2020 hvor forskrivning av virkestoffer feiler og kræsjer CGM Journal. Vi er i kontakt med FEST for å få rettet på dette og inntil det er i orden så må det benyttes Pakninger.
28.01.20 På grunn av kommunesammenslåing opplever noen kunder problemer med å utføre søk i sysvak fra CGM Journal. Feilen vil rettes i versjon 128.3 av programmet som vi estimerer å lansere onsdag 29.01.2020.
03.01.20 Melding fra NHN:
Reseptformidleren har en databasefeil, det jobbes med feilretting. Dette kan påvirke e-resept.
Rettetid: Ukjent
27.11.19 Vi har oppdaget en feil, i legemiddelmodulen, som ble introdusert i versjon 127.
Problemet oppstår hvis du i versjon 127 (127.0 – 127.4) har fornyet en resept hvor du, ved forrige forskrivning, manuelt hadde endret DSSN slik at den ikke følger kortkoden.
I denne situasjonen blir DSSN satt til den som er standard for kortkoden.
Feilen er løst i siste versjon og vi anbefaler at dere snarest mulig oppdaterer programmet til versjon 127.5 eller nyere for å unngå at feilen kan oppstå igjen.
Hvis du tror at dette gjelder forskrivninger du har gjort ber vi deg ta kontakt med support slik at vi kan bistå med en oversikt over hvilke forskrivninger dette kan gjelde.
13.11.19 Vi opplever for tiden problemer med en tjeneste i Hosting miljøet. Dette kan gå utover funksjoner som eportal, helsenorge og betalingsautomater. Vi jobber aktivt med å få løst denne feilen.