Please enable Javascript!

Driftsmeldinger

Her vil du finne daterte driftsmeldinger som ikke bare omfatter CGM Journal eller CGM Vision, men også våre samarbeidspartnere.

DATO MELDING
11.04.19 NAV har oppdaget at det var en feil i NAVs elektroniske mottak tirsdag 2. april mellom kl. 15:09 og 16:44. Alle behandlere som sender elektroniske meldinger både til Helsedirektoratet (Helfo) og NAV til dette elektroniske mottaket er berørt av denne meldingen. Meldingene som er sendt til NAVs elektroniske mottak kan være

• Sykmeldinger
• Dialogmeldinger
• Behandlererklæringer
• Oppgjørskrav
• Vederlagstrekk
• Andre elektroniske meldinger

Beklageligvis viser det seg at feilen er slik at NAV ikke kan gjenskape de meldingene som er sendt elektroniske. Alle melinger som ikke ble mottatt i NAVs elektroniske mottak i det aktuelle tidsrommet, har fått en kvitteringsmelding tilbake med påskriften «Error». Denne kvitteringsmeldingen viser at avsender må sende meldingen på nytt for at den skal bli godtatt og at ny kvitteringsmelding mottas med påskriften at NAV har mottatt denne.