Please enable Javascript!

Våre samarbeidspartnere

Våre samarbeidspartnere

CGM opererer i et økosystem av mange leverandører og parter i den norske primærhelsetjenesten. Ovenfor våre kunder tar vi et helhetlig ansvar i forhold til å koordinere leverandører. Dette fordrer ett tett og godt samarbeid.

Her er noen av våre samarbeidspartnere:

Alere

Alere leverer løsninger på analyser, diagnostikk, behandling og monitorering

Buypass AS

Buypass leverer PKI i form av virksomhetssertifikater og smartkort. Dette er med på å sikre den elektroniske meldingsutvesklingen

DIPS ASA

DIPS leverer DIPS Communicator, som er sentralt for Journal Pluss

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet forvalter e-resept prosjektet

NAV

NAV forvalter ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte

Bergman Diagnostika

Bergman Diagnostika AS leverer utsyr innen diagnostika og analyse

Credi Care

Credi Care tilbyr betalingsløsninger og automater til legekontorer med full støtte i WinMed

Direktoratet for e-helse

Direktoratet for e-helse er nasjonal myndighet på e-helseområdet. Vi bidrar til nasjonal styring, etablerer standarder og forvalter nasjonale løsninger.

Melin Medical

Melin Medical leverer betalingsløsninger til legekontorer over hele landet

Norsk Helsenett

Norsk Helsenett leverer nettverksinfrastruktur til helsenorge