Please enable Javascript!

Våre samarbeidspartnere

Våre samarbeidspartnere

CGM opererer i et økosystem av mange leverandører og parter i den norske primærhelsetjenesten. Ovenfor våre kunder tar vi et helhetlig ansvar i forhold til å koordinere leverandører. Dette fordrer ett tett og godt samarbeid.

Her er noen av våre samarbeidspartnere:

Abbott

Abbott leverer løsninger på analyser, diagnostikk, behandling og monitorering

Bergman Diagnostika

Bergman Diagnostika AS leverer utsyr innen diagnostika og analyse

Credi Care

Credi Care tilbyr betalingsløsninger og automater til legekontorer med full støtte i WinMed

Direktoratet for e-helse

Direktoratet for e-helse er nasjonal myndighet på e-helseområdet. Vi bidrar til nasjonal styring, etablerer standarder og forvalter nasjonale løsninger.

Melin Medical

Melin Medical leverer betalingsløsninger til legekontorer over hele landet

Norsk Helsenett

Norsk Helsenett leverer nettverksinfrastruktur til helsenorge

Posten

Posten Norge AS er et norsk statseid konsern med midlertidig konsesjon til å drive postombæring i Norge. Posten er en av Norges største bedrifter med virksomhet over hele landet.

Aperia AS

Aperia leverer IP-telefoniløsning integrert med CGM Journal. Gir "automatisk" åpning av pasientjournalen når en pasient ringer inn og dermed økt effektivitet.

Buypass AS

Buypass leverer PKI i form av virksomhetssertifikater og smartkort. Dette er med på å sikre den elektroniske meldingsutvekslingen

DIPS ASA

DIPS leverer DIPS Communicator, som er sentralt for Journal Pluss

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet forvalter e-resept prosjektet

NAV

NAV forvalter ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte

PayEx

PayEx leverer fakturahåndtering og finansiering for bedrifter som trenger mer enn en "standardløsning".