Please enable Javascript!

Beskyttelse av personlige opplysninger

Innhenting av personlige opplysninger

CGM innhenter ikke personlige opplysninger om brukerne av dette nettstedet, og vi har ikke mulighet for å identifisere individuelle brukere. CGM innhenter dog brukerens IP-adresse som utelukkende brukes til statistiske formål.

Dette nettstedet innhenter personlige opplysninger via skjemaer plassert på nettstedet. Opplysningene kan omfatte:

• Navn på kontaktperson

• E-postadresse på kontaktperson

• Navn på arbeidsplass

• Adresse til arbeidsplass

• Telefonnummer

I tillegg kan skjemaer be om spesifikke opplysninger med formål som vedrører kontakten.

De innsendte opplysningene oppbevares på servere med begrenset adgang.

CGM benytter i visse tilfeller 3. parts-systemer til å innhente og oppbevare data. CGM er ansvarlig for at 3. part overholder gjeldende lovgivning på området.

Bruk av personlige opplysninger

Såfremt vi behandler personlige opplysninger om brukeren:

• Behandler vi opplysningene på et lovlig grunnlag

• Bruker vi brukerens opplysninger til det formålet som fremgår ved registreringen

• Bruker vi kun personlige opplysninger om brukeren som er relevante og tilstrekkelige i forhold til de formål som fremgår ved registreringen

• Sletter vi brukerens personlige opplysninger når de ikke lenger er nødvendige i forhold til det formål som var grunnen til vår innhenting, behandling og oppbevaring av disse opplysningene

• Videresender vi ikke brukerens personlige opplysninger

Brukere har til en enhver tid rett til å få opplyst hvilke data CGM behandler om brukeren, hvor de stammer fra, og hva opplysningene brukes til. Brukeren kan også få opplyst hvor lenge opplysningene oppbevares.

Ansvarlig for personlige opplysninger

Dette nettstedet eies og drives av:

CompuGroup Medical Norway AS (CGM),

Lysaker Torg 15

1366 Lysaker

Norge