Please enable Javascript!

Vår visjon

CGM i Norge

Vi forenkler arbeidsdagen din og gir deg mer tid til dine pasienter

IT som en verdifull medspiller

Med en bred portefølje av produkter og tjenester innen e-helse, tilbyr vi din virksomhet den tekniske støtten du trenger for å kunne arbeide på en mest mulig sikker og brukervennlig måte.

Vi har oppnådd et godt samarbeid med våre referansegrupper, der vi opplever å få innspill og tilbakemeldinger på hvordan vi prioriterer vår tekniske kompetanse og hvordan vi skal skreddersy våre løsninger for en best mulig arbeidsflyt for deg som kunde.

Dialog og samspill er kjernen i vår bedriftskultur og vi søker alltid etter innspill og tilbakemeldinger gjennom programmets brukerfora, kundeservice og på våre samlinger.

Din agenda er vår agenda!

Gjennom mange års engasjement og erfaring innen helsesektoren, har vi opparbeidet god kunnskap over hva som dekker ditt behov på best mulig måte, både når det kommer til brukervennlighet og service. CompuGroup Medical skal være din profesjonelle medspiller. Våre ansatte setter alltid pris på å høre fra deg og ønsker at du engasjerer deg når du måtte ha behov for det.

Internasjonal dekning med sterk lokal forankring

CGM er et internasjonalt selskap med mer enn 4.200 høyt kvalifiserte medarbeidere. Vi er tilstede i over 19 land og dekker hele helsesektoren med intelligente e-løsninger. Vår visjon «Synchronizing Healthcare" etterstrebes alltid. Med en lang historie i Norge og en sterk internasjonal tilstedeværelse, vet du at vi er i dette markedet for det lange løp.

I mange år har vi vært en markedsledende leverandør av elektronisk pasientjournal mot allmennsektoren og helsestasjoner i Norge. Vi dekker også er bredt spekter av segmenter som Legevakt, Bedriftshelsetjeneste og spesialister.