CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare
Carrière
Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

Veelgestelde vragen 
CGM LIFE eSERVICES

Portalen en authenticatie

Kan CGM HUISARTS zowel aan het CGM LIFE eSERVICES H-EPD-portaal aangesloten worden als aan het Pharmeon-portaal?

Nee, dat is niet mogelijk. Besloten is om dit ook in de toekomst niet te gaan ondersteunen.
 

Voldoe ik met een keuze voor CGM LIFE eSERVICES als portaal aan OPEN en MedMij?

Met CGM LIFE eSERVICES krijgen uw patiënten toegang tot het OPEN H-EPD. Het OPEN-programma loopt ook na 1 juli door. CGM volgt dit programma. De verplichting om CGM HUISARTS te ontsluiten via de MedMij-informatiestandaarden is uitgesteld naar 1 januari 2021. Bij invoering ervan zal CGM ook daaraan voldoen.
 

Is DigiD-login ook al verplicht bij het gebruik van H-EPD via een portaal?

Nee, het mag wel. Maar wat verplicht is, is een afdoende 2-factor authenticatie (2FA). Dit kan met DigiD, maar ook met andere middelen zoals bijvoorbeeld Google Authenticator. CGM LIFE eSERVICES heeft een 2FA-voorziening die aansluit bij de eisen. Ook Pharmeon biedt een 2FA aan.
 

Hoe verloopt de authenticatie van patiënten op het CGM LIFE eSERVICES-portaal?

CGM LIFE eSERVICES zal gebruikmaken van een 2FA (2-factor authenticatie). MedMij-PGO's gebruiken ook 2FA voor het inloggen op het PGO. Bij het ophalen van gegevens via een PGO is identificatie via DigiD verplicht.
 

Kan een klant met H-EPD werken als hij nu een Praktijkinfo-portaal heeft?

Nee, voor H-EPD worden alleen CGM LIFE eSERVICES en Pharmeon aangeboden. Dit betekent ook dat men volledig over moet schakelen van Praktijkinfo naar een van de H-EPD-portalen, een gemengd gebruik is niet mogelijk.

MedMij, Legio/OPEN

Komt CGM ook met een MedMij-PGO?

Ja, in 2021 komt CGM ook met een MedMij-gecertificeerd PGO. Via dit PGO kunnen patiënten meerdere zorgverleners bevragen en in een later stadium ook informatie delen. Zodra CGM HUISARTS gecertificeerd is voor aansluiting op het MedMij-netwerk, kan ook CGM HUISARTS door elk PGO bevraagd worden, bijvoorbeeld voor H-EPD. PGO's zullen in de komende jaren veel van de nu bekende portaalfuncties overnemen. Voor zorgverleners kan het echter toch interessant zijn om een eigen portaal te blijven aanbieden naast de PGO-toegang, vanwege betere integratie in het zorgsysteem of specifieke diensten die MedMij-PGO's (nog) niet leveren.
 

Praktijken die gevonden willen worden middels een PGO, moeten op de Zorgaanbieders Adreslijst (ZAL) komen te staan. Geldt dat ook voor CGM?

Dit is een eis die ook voor CGM van toepassing is. De eis ten aanzien van de ZAL is echter alleen relevant in het kader van MedMij en is een verplichting die de DVZA zal moeten invullen. CGM gaat dit dus pas doen als we een MedMij-DVZA opleveren en dat doen we vóór 01-09-2021.
 

Is het gebruik van een MedMij-gecertificeerd PGO verplicht?

Een zorgverlener is verplicht om de data voor een PGO ter beschikking te stellen via een MedMij DVZA. Deze verplichting gaat in per 01-09-2021. CGM zal aan deze verplichting voldoen.
 

Heeft CGM HUISARTS een overeenkomst met stichting LEGIO en doet CGM mee aan de voortgangsrapportage richting LEGIO?

Ja. Zie ook de voortgangsrapportage CGM HUISARTS zoals die aangeleverd wordt bij Stichting LEGIO. De rapportage wordt in verkorte vorm ook gedeeld met de regio's.
 

Zijn dubbele BSN's een probleem voor MedMij en/of portalen?

Ja, voor MedMij is dit een nog groter probleem dan voor het LSP omdat dit nu voor alle patiënten geldt. De sleutel voor een MedMij-bevraging is het BSN en als dit niet uniek is, kan er geen antwoord opgeleverd worden. Bij portalen ligt dit anders omdat daar een uniek portaal-ID gebruikt wordt dat elke op dat portaal ingeschreven patiënt heeft, dit ID is dus altijd uniek.

Apotheken

VZVZ dringt aan om apotheken zo spoedig mogelijk voor medicatie te ontsluiten via het MedMij-DVZA LSP+-pad. Gaat CGM hieraan meewerken?

Ja, in principe zal ontsluiting van de medicatie van de apotheken gaan lopen via het LSP+-product van VZVZ en dus via de bestaande LSP-aansluiting van de apotheek.
 

Is het nu al mogelijk dat PGO's medicatie ophalen bij een CGM APOTHEEK via LSP+?

Ja, er lopen al een aantal pilots waarbij dit in de praktijk getest wordt, bijvoorbeeld met de apotheek in Asten.
 

Is een opt-in LSP nodig voor bevraging vanuit een PGO via LSP+?

Nee, dit is niet nodig.

H-EPD inhoudelijk

Voldoet de huidige pdf 'H-EPD' inzage op CGM LIFE eSERVICES als H-EPD-oplossing?

Nee, deze moet actief geplaatst worden door de huisarts en kan niet door de patiënt aangevraagd worden. Elke update van het dossier in het HIS wordt daardoor ook alleen verwerkt in de pdf als de arts opnieuw een upload doet. Dit past niet op de bedoelde werking van het H-EPD.
 

Kunnen portalen na 01-07-2020 meteen alle patiënten van een huisarts bevragen voor H-EPD?

Nee, alleen patiënten die zijn 'aangemeld' voor dat portaal kunnen gebruikmaken van de H-EPD-opvraagfunctie. Mits het portaal en de H-EPD functie beschikbaar is en is geactiveerd.
 

Kan een huisarts het opvragen van een H-EPD-dossier blokkeren?

Ja, zowel bij een portaal als bij een PGO mag de huisarts de opvraging blokkeren. Hij/zij zal dit zeer waarschijnlijk wel moeten kunnen motiveren (en vastleggen in het journaal). Daarnaast is opvraging voor kinderen onder de 16 jaar niet toegestaan.
 

Wie bepaalt wanneer ik mijn patiënten de inzage H-EPD aanbied?

De wet die patiënten het recht geeft op inzage gaat in werking per 01-07-2020. Binnen OPEN is dit ook de datum waarop de dienst beschikbaar zou moeten zijn. Voor de invoer kan echter een periode van 6 maanden vanaf die datum gebruikt worden. Daarnaast kan men mogelijk ook op een andere manier dan een portaal aan de wettelijke eis voldoen. OPEN beperkt zich echter tot portalen en PGO's. Voor vragen hierover kan de arts beter contact opnemen met OPEN. CGM is alleen een leverancier van een dienst. Wij bepalen niet de voorwaarden van OPEN en de relevante wet- en regelgeving.
 

Welke E-P-regels worden opgeleverd in het H-EPD?

Alle E- en P-regels die een datum hebben die NA de activatiedatum van de koppeling ligt, worden opgeleverd binnen het H-EPD. 
 

Is er een leeftijdsgrens voor H-EPD-bevraging en hoe werkt deze met CGM HUISARTS?

Ja, er is een leeftijdsgrens. Bevragingen gedaan door personen jonger dan 16 jaar worden geweigerd, alleen bevragingen vanaf de leeftijd van 16 jaar zijn mogelijk. Hiervoor hoeft de huisarts niets in te stellen of te bewaken. Er wordt bij een bevraging van een portaal of PGO automatisch op leeftijd gecontroleerd op basis van de geboortedatum. Bij het bereiken van de leeftijd van 16 komen de gegevens ook automatisch vrij. Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-patient-en-privacy/jongeren-en-het-medisch-dossier/medisch-dossier-minderjarige-kind-inzien
 

Hoe gaat CGM HUISARTS om met 'persoonlijke aantekeningen'?

Persoonlijke aantekeningen maken geen deel uit van het dossier/H-EPD en zijn strikt persoonlijk voor de huisarts. In CGM HUISARTS worden hiervoor nu de memo's gebruikt. Deze moeten dan niet gedeeld worden met andere gebruikers in de praktijk of bijvoorbeeld de HAP via het LSP. Dit is een instelling op de memo zelf (waarschuwing). Een memo mag dan alleen zichtbaar zijn op de inlogcode van de zorgverlener.
 

Wat gaat er gebeuren met de episodes die in CGM HUISARTS open staan?

Episodes worden niet 'zomaar' gesloten. Er is een mechanisme ontwikkeld binnen CGM HUISARTS die episodes waar 18 maanden geen activiteit op is geweest en die GEEN attentiewaarde hebben te sluiten.
 

Voorziet CGM HUISARTS in het opnemen van een vereenvoudigde ICPC-lijst in CGM LIFE eSERVICES en het klantportaal van Pharmeon?

ICPC-codes zijn codes die gekoppeld zijn aan episodes. Deze hebben een medische betekenis en er bestaat geen vereenvoudigde versie van. Ze zijn bedoeld voor medici. Episodes kunnen in naamgeving vereenvoudigd zijn, de arts bepaalt of hij/zij de benaming van episodes aanpast of niet.

Aansluiting, kosten en activatie/installatie

Is CGM LIFE eSERVICES H-EPD als 'losse' functie beschikbaar en zijn de andere modules dan optioneel?

Alle modules van CGM LIFE eSERVICES / CGM LIFE zijn los in- en uitschakelbaar en in die zin kan H-EPD als losse functie geleverd worden. Wat niet ondersteund gaat worden, is het gebruik van CGM LIFE H-EPD naast een ander portaal op één CGM HUISARTS-omgeving.
 

Is het mogelijk om als CGM HUISARTS alleen inzage in dossier (H-EPD) af te nemen in CGM life eservices?

Ja het is mogelijk alleen H-EPD af te nemen zonder de andere modules.
 

Hoe wordt het portaal van mijn keuze geactiveerd?

CGM moet de koppeling met CGM LIFE eSERVICES of het portaal van Pharmeon eenmalig in CGM HUISARTS activeren. Daarna kunt u patiënten identificeren/registreren en moet de patiënt zelf een account aanmaken. Kiest u voor CGM LIFE eSERVICES, dan wordt hiervoor aan u een handleiding ter beschikking gesteld. Kiest u voor het portaal van Pharmeon, dan neemt u eerst contact op met Pharmeon. Ook voor de combinatie CGM HUISARTS - Pharmeon is een handleiding beschikbaar.
 

Kan ik als gebruiker van CGM HUISARTS zelf bepalen of het portaal actief is en per wanneer E-P-regels opgeleverd worden?

Ja, u kunt zelf bepalen of de H-EPD-koppeling gebruikt wordt nadat CGM deze technisch heeft geactiveerd. Verder kunt u zelf de datum vastleggen waarna de E-P-regels opgeleverd mogen worden. Deze laatste instelling is eenmalig, u kunt deze niet meer wijzigen in een andere latere of eerdere datum.
 

Wat kost het CGM LIFE eSERVICES-portaal voor CGM HUISARTS?

CGM LIFE eSERVICES bestaat uit meerdere modules, waaronder de module 'H-EPD'. Voor de aanschaf en het onderhoud ('licentiekosten') van alle modules betaalt u niets. Voor 'H-EPD' betaalt u ook geen eenmalige activatiekosten. Voor overige modules betaalt u eenmalig wel de activatiekosten (€ 250,- excl. btw per module, per praktijk). Wanneer u een module wilt beëindigen, betaalt u deactivatiekosten (€ 50,- excl. btw per module, per praktijk). Deactivatiekosten gelden ook voor de module 'H-EPD'. Wanneer u het contract CGM LIFE eSERVICES in zijn geheel opzegt, worden geen deactivatiekosten berekend.
 

Hoe worden de kosten voor CGM LIFE eSERVICES berekend?

Er worden slechts kosten berekend voor de activatie van de overige modules naast 'H-EPD'.

U betaalt altijd per praktijk. Het begrip 'normpraktijk' wordt niet (meer) gehanteerd. Een overeenkomst CGM LIFE eSERVICES wordt aangegaan voor een individuele praktijk. Bent u deel van een cluster, dan wordt CGM LIFE eSERVICES toch per praktijk berekend en aangesloten.
 

Hoelang blijft de prijsstelling van CGM LIFE eSERVICES bestaan?

Buiten jaarlijkse prijsindexatie zal de prijsstelling in essentie niet veranderen. U gaat in 2021 niet ineens betalen voor zaken die nu kosteloos zijn.
 

Kan ik CGM LIFE eSERVICES ook weer opzeggen?

Ja. Opzeggen is mogelijk met inachtneming van de in onze algemene voorwaarden gestelde condities. Er geldt een opzegtermijn van 3 maanden. Wanneer u slechts een module wilt beëindigen, betaalt u deactivatiekosten (€ 50,- excl. btw per module, per praktijk). Deactivatiekosten gelden ook voor de module 'H-EPD'. U bent bij het staken van een module niet gehouden aan een opzegtermijn. Wanneer u het contract CGM LIFE eSERVICES in zijn geheel opzegt, worden bovendien geen deactivatiekosten berekend. Als u de module Dossier van CGM LIFE eSERVICES al in gebruik heeft, maar u wil deze vervangen door H-EPD, dan hoeft u geen deactivatiekosten te betalen tussen 1 juli 2020 en 1 januari 2021.

Ik heb al een overeenkomst CGM LIFE eSERVICES en heb al voor 2020 betaald. Krijg ik geld terug?

Ja. Wanneer u al een overeenkomst heeft en de factuur voor 2020 al betaald heeft, ontvangt u van CGM volledige restitutie voor de periode 01-05-2020 t/m 31-12-2020.
 

Ik heb al een overeenkomst CGM LIFE eSERVICES. Wat verandert er voor mij?

Buiten het recht dat u heeft op restitutie van reeds betaalde onderhoudsgelden voor de periode 01-05-2020 t/m 31-12-2020, verandert er voor u weinig. Mocht u al gebruikmaken van de module 'Afspraak', dan blijft deze voor u ook gewoon bestaan. Maakt u nog geen gebruik van 'Dossier', dan krijgt u 'H-EPD' eveneens automatisch aangeboden. Daarvoor hoeft u niets te doen. De patiënten die nu gebruikmaken van andere modules dan 'H-EPD' zullen ook gebruik kunnen maken van de module 'H-EPD' vanaf begin augustus, mits u dit in CGM HUISARTS heeft ingesteld. Heeft u de module Dossier al? Dan blijft deze gewoon actief; de module H-EPD wordt daarnaast geplaatst. Wanneer u tussen 1 juli 2020 en 1 januari 2021 de module Dossier wil deactiveren, betaalt u geen deactivatiekosten.
 

Ik heb de module Dossier van CGM LIFE eSERVICES in gebruik, maar ik wil deze vervangen door H-EPD. Moet ik nu deactivatiekosten betalen?

De module Dossier blijft gewoon actief; de module H-EPD wordt daarnaast geplaatst. Wanneer u tussen 1 juli 2020 en 1 januari 2021 de module Dossier wil deactiveren, betaalt u geen deactivatiekosten.
 

Uit welke modules bestaat CGM LIFE eSERVICES?

CGM LIFE eSERVICES bestaat uit meerdere modules. Momenteel zijn beschikbaar: 'Dossier', 'Recept', 'Afspraak' en 'eConsult'. Vanaf begin augusus komt 'H-EPD' er bij. N.B.: CGM HUISARTS-klanten met een nieuwe agenda kunnen pas na 2.16 de afspraakmodule van CGM LIFE eSERVICES gebruiken.
 

Wordt de huidige CGM LIFE eSERVICES pdf dossier-functie vervangen door H-EPD?

Dat is nog niet besloten, mogelijk blijven deze beide in gebruik. Het voorstel op dit moment is om de niet meer gebruikte 'Monitor'-functie en 'Tile' te gaan omzetten naar de H-EPD-functie en Tile. Dit zou een eenvoudige aanpassing zijn van CGM LIFE eSERVICES en daardoor geen probleem opleveren in de doorlooptijd.
 

Wat als ik als CGM HUISARTS-gebruiker kies voor Pharmeon?

Indien u kiest voor het portaal van Pharmeon, dan regelt u uw licentie bij Pharmeon en betaalt u de factuur ook aan Pharmeon. CGM zal u factureren voor de koppeling tussen CGM HUISARTS en het portaal van Pharmeon.
 

Wat moet ik aan CGM betalen voor de Pharmeon-koppeling voor CGM HUISARTS?

Om inzage in het H-EPD te kunnen realiseren via het portaal van Pharmeon, hoeft u geen eenmalige aanschaf- of activatiekosten te betalen. U betaalt maandelijks een bedrag per praktijk voor het onderhoud van de koppeling. Houdt u er rekening mee dat wanneer u ook andere diensten van Pharmeon afneemt en deze wilt koppelen met CGM HUISARTS, u betaalt voor de eenmalige aanschaf, de eenmalige activatie en de maandelijkse onderhoudskosten. U betaalt geen deactivatiekosten wanneer u de koppeling staakt. Neem contact op met de afdeling Verkoop (verkoop.nl@cgm.com) voor meer informatie over de kosten.
 

Hoe weet ik dat mijn portaal is geactiveerd en ik aan de slag kan?

U ontvangt van CGM een mail met de gereedmelding van de activatie.

Gebruik en functionaliteit in de praktijk

Hoe kan ik een patiënt registreren in CGM LIFE eSERVICES?

Voordat een patiënt gebruik kan maken van CGM LIFE eSERVICES, moet deze geregistreerd worden vanuit CGM HUISARTS. Hoe u dat kunt doen kunt u in de instructiekaart onder deze vragen lezen.

H-EPD; wat ziet de patiënt?

In de instructiekaart onder deze vragen wordt beschreven en getoond wat een patiënt kan zien in het H-EPD van CGM HUISARTS. We adviseren u om ook zelf op het portaal te kijken hoe de gegevens gepresenteerd worden. Dat kan door een 'testpatiënt' aan te melden voor CGM LIFE eSERVICES. Zorg ervoor dat bij de testpatiënt uw eigen e-mailadres is ingevuld.

Hoe kan ik als CGM HUISARTS-gebruiker zorgen dat ik de praktijk en de patiënten zo goed mogelijk al voorbereid op het gebruik van H-EPD met het CGM LIFE eSERVICES- portaal?

Voor het kunnen gebruiken van H-EPD via CGM LIFE MOET de patiënt een CGM LIFE eSERVICES-account hebben en zijn ingeschreven door de huisarts bij CGM LIFE eSERVICES. Welke dienst(en) de huisarts daarbij aanbiedt op CGM LIFE eSERVICES is niet relevant. Ook als de praktijk nu alleen het maken van afspraken aanbiedt, kan de patient H-EPD gebruiken zodra dit beschikbaar komt. Het is NIET nodig dat men nu eerst de pdf dossier aanbiedt om later H-EPD te kunnen aanbieden. Er is geen (technisch) verband tussen deze twee diensten, anders dan dat ze op elkaar lijken.
 

Is er sprake van een webversie van CGM LIFE eSERVICES en dadelijk CGM LIFE PGO en komt er een app?

Alle diensten worden nu aangeboden in een webversie. Deze is wel 'responsive' en dus bruikbaar op alle devices en past zich aan de beschikbare schermgrootte aan. Voor de CGM PGO-ontwikkeling wordt er ook gekeken naar een app. Wanneer die er zal zijn, is nog niet bekend.
 

Als de koppeling tussen CGM HUISARTS en CGM LIFE eSERVICES tot stand is gebracht en ik heb daarvan melding ontvangen, hoe gaat het dan verder?

De koppeling met CGM LIFE eSERVICES is geïntegreerd in CGM HUISARTS. Het maken van bijvoorbeeld webafspraken en e-consulten staat beschreven in de gebruikershandleiding. Voor de patiënten zijn er informatiefolders beschikbaar over de functies en werking van het CGM LIFE eSERVICES-portaal. De patiënten kunnen de functies gebruiken na inloggen op hun account op CGM LIFE eSERVICES. Zodra CGM HUISARTS ook over een MedMij-koppeling beschikt (Q3/2021), zal de toegang aan de patiëntkant ook via PGO's kunnen verlopen. Een inschrijving van de patiënt op een PGO is dan niet meer nodig, omdat de toegang tot H-EPD en andere MedMij-diensten niet via een vaste koppeling tussen een HIS en een Portaal verloopt, maar via authenticatie met DigiD.
 

Wat heeft mijn patiënt nodig om gebruik te kunnen maken van CGM LIFE eSERVICES en zo zijn H-EPD te kunnen inzien?

Uw patiënt heeft een internetaansluiting en minimaal een mobiele telefoon voor de 2FA nodig en een account op CGM LIFE eSERVICES. CGM LIFE eSERVICES werkt op mobiele devices zoals smartphones en tablets, maar ook op laptops en pc's.

Hoe word ik ondersteund in de implementatie van H-EPD en andere modules?

Bij iedere module ontvangt u een instructiekaart voor zowel uzelf als voor uw patiënt. Wanneer u extra ondersteuning wilt, kan een consultant van CGM met u daarover een afspraak maken. Alleen dan betaalt u het geldende uurtarief.

Ik heb een vraag over de werking van CGM LIFE eSERVICES en/of de verschaffing van inzage in het dossier. Waar kan ik terecht?

U wilt gebruikmaken van ons aanbod, maar u heeft nog geen overeenkomst. Dan neemt u contact op met onze afdeling Verkoop: verkoop.nl@cgm.com of 088-3876433.
 

U heeft CGM LIFE eSERVICES al in gebruik. Neem dan contact op met onze afdeling Customer Support. U kunt uw vraag stellen via het klantportaal. Ook kunt u ons een e-mail sturen naar eservices.nl@cgm.com of bellen met 088-3876444.
 

Mijn patiënten hebben een vraag over het gebruik van CGM LIFE eSERVICES. Waar kunnen zij terecht?

Alleen via email: eservices.nl@cgm.com.
 
Wanneer de patiënt naar CGM LIFE eSERVICES gaat, welk URL ziet hij dan?

nl.cgmlife.com
 

Logging

Ik moet als zorgaanbieder een register bijhouden van de door patiënten verleende toestemming voor gegevensuitwisseling, waarbij wordt aangetekend vanaf welk tijdstip de toestemming van kracht is geworden. Voorziet CGM HUISARTS in een dergelijk register?

Het gaat bij deze vraag om het vastleggen van de opt-in die gegeven moet worden voordat er via het LSP gegevens gedeeld kunnen worden. Deze vastlegging zit al vanaf de start van het LSP in CGM HUISARTS en bevat alle informatie over de tijd van vastlegging en periode, auteur en type. Een opt-in is niet relevant voor een bevraging van H-EPD via een portaal of PGO door de patiënt (waarschuwing).

 

Kan een huisarts zien welke patiënten een dossier hebben opgevraagd via een portaal of PGO?

Ja, bij de uitrol van de H-EPD-portaalfunctie en PGO's is er een voorziening gebouwd waarmee de huisarts kan nagaan welke patiënten hun dossier hebben opgevraagd. Deze gegevens worden ook gebruikt om inzage te geven aan partijen (bijvoorbeeld de regio ten behoeve van de OPEN-subsidie) in het gebruik door patiënten van deze voorzieningen.
 

Hoe kan ik als huisarts mijn patiënt het door hem gevraagde overzicht verschaffen van wie wanneer bepaalde informatie beschikbaar heeft gesteld en wie wanneer bepaalde informatie heeft ingezien?

In CGM HUISARTS is een 'Toegangslog' opgenomen waarin alle toegang tot medische informatie wordt gelogd. Dit is ook conform de OPEN-eisen. Zie hoofdmenu Systeembeheer → Toegangslog.

Wet Cliëntenrechten bij electronische verwerking van gegevens

Mogelijkheden beschikbaar stellen medisch dossier aan patiënt

 

CGM HUISARTS

Een mogelijkheid is een MEDOVD export te maken. Het complete patiëntendossier in PDF, is onderdeel van deze export. Daarnaast kunt u, mits de patiënt is aangemeld op het LSP, de professionele samenvatting (PS) van het dossier als PDF aanmaken. Instructies vindt u bij de instructiekaarten.

 

CGM APOTHEEK

In CGM APOTHEEK kunt u d.m.v. het AMO (actueel medicatie overzicht) het dossier beschikbaarstellen aan de patiënt. Instructies vindt u bij de instructiekaarten.

Let op dat de PDF's op een veilige manier verstrekt worden door ze te versturen via beveiligde mail of door ze persoonlijk te overhandigen op een USB-stick.