CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare
Carrière
Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen
CGM WEBHIS ZORGDOSSIER

Software voor huisartsen

Het Huisartsen Informatie Systeem (HIS) CGM WEBHIS ZORGDOSSIER systeem is een modern, gebruiksvriendelijk en compleet HIS. En er zijn functionaliteiten in opgenomen die de organisatie van de (groeps)praktijk in samenwerking met andere disciplines vergemakkelijken. Voor huisartsen die een nieuw Huisartsen Informatie Systeem zoeken, bieden wij CGM HUISARTS aan.

Voordelen

Sterk in elektronische communicatie en het berichtenverkeer

Gelijktijdig werken en registratie mogelijk

Makkelijke samenwerking met andere disciplines

Functionaliteiten

 

  • Gelijktijdig werken en registratie door assistenten, HAIO's, verpleegkundigen of praktijkondersteuners is mogelijk op ieder gewenst niveau.
  • Standaardprocedures als G-standaard (Taxe), EVS (Digitalis) en COV zijn in CGM WEBHIS ZORGDOSSIER opgenomen, evenals een zeer gebruiksvriendelijke agenda waarmee iedereen in 'no time' aan de slag kan.
  • CGM WEBHIS ZORGDOSSIER wordt aangeboden in een ASP-omgeving, waarbij uw gegevens centraal beheerd worden. Hierdoor heeft u geen omkijken meer naar uw automatisering.
  • Doordat het een netwerktoepassing is, is CGM WEBHIS ZORGDOSSIER sterk in elektronische communicatie en het berichtenverkeer.

Tevens beschikt CGM WEBHIS ZORGDOSSIER over een interactief patiëntenportaal. Met deze feature kan aan patiënten middels de website van praktijk of gezondheidscentrum toegang worden verleend tot hun persoonlijke informatie.

CGM WEBHIS KETENZORG
CGM GGZ

In steeds meer regio’s worden in rap tempo zorggroepen opgericht om de gewenste ketens van onder andere Diabetes en COPD te kunnen faciliteren. Deze zorggroepen nemen tevens de centrale coördinatie van de gegevensverzameling via ICT ter hand. Ze maken centrale afspraken met de zorgverzekeraars over de te gebruiken DBC’s als uitgangspunt.

Om de centrale coördinatie en facturatie te kunnen bewerkstelligen, is namelijk ook centrale dataverzameling nodig. Iedere ketenpartner dient hierin zijn eigen bijdrage te registreren. De coördinator dient namelijk exact te weten welke patiënten wanneer actief zijn in de keten. Dit is van belang voor de facturatie: veelal is afgesproken dat een diabetespatiënt die tijdelijk onder behandeling is in de tweede lijn, geen deel uitmaakt van de eerstelijnsketen en dus ook niet mag worden gedeclareerd. Bovendien dient een keten kwaliteitsverbetering te tonen, anders heeft de patiënt er geen enkel belang bij. De zorgverzekeraar stelt dit daarom ook als harde eis en vraagt ter controle van deze verbetering indicatoren waarmee dit kan worden aangetoond. Jaarlijks, desnoods maandelijks.

Dus wordt er gebruikgemaakt van een KIS: een Keten Informatie Systeem.

De CGM GGZ-module is een apart ontwikkeld protocol binnen de 1e lijn. De ontwikkeling is tot stand gekomen door middel van intensieve samenwerking met gebruikers uit de doelgroep. De doelgroep bestaat uit interne zorgverleners zoals huisartsen en POH-GGZ en externe zorgverleners zoals GB-GGZ en S-GGZ.

Behoeften

Er was al langer behoeften om naast meetwaarden ook de zorg rondom de patiënt te omschrijven. De opbouw van de CGM GGZ-module is dan ook anders dan de bekende Prodigmo-protocollen voor chronische aandoeningen. Binnen deze module zijn er uitgebreide mogelijkheden tot consultatie naar externe medebehandelaren die een advies kunnen uitbrengen binnen de behandeling van de patiënt zonder dat deze direct verwezen hoeft te worden.

CGM GGZ

Patiënt meldt zich in de huisartsenpraktijk. Afhankelijk van de ingangsklacht wordt besproken welke behandeling het beste aansluit. In samenspraak met de patiënt wordt er een compleet behandelplan opgesteld.

Multi-disciplinaire samenwerking

Het kan nodig zijn om een Psycholoog (GB-GGZ) of een Psychiater (S-GGZ) te consulteren. De patiënt kan aangeven met wie een behandelrelatie wordt aangegaan. Deze externe behandelaar krijgt toegang tot het behandelplan en kan samen met de hulpvraag die de huisartsenpraktijk met de patiënt heeft opgesteld een advies retour sturen via het CGM WEBHIS KETENZORG. De huisarts ziet in het Journaal dat er een consultatie heeft plaatsgevonden.

GGZ-trajecten

Er zijn verschillende vervolgtrajecten mogelijk van zelfmanagement tot chronische trajecten. Van Kind-jeugd trajecten tot Volwassenen en Ouderentrajecten. Koppelingen met screeners behoren tot de mogelijkheden. De doorlopen trajecten zijn eenvoudig terug te zien.

Mailing naar externe zorgverleners

Externe zorgverleners krijgen een toegang tot CGM WEBHIS KETENZORG. Er gaat een (onbeveiligde) mail naar de externe zorgverlener met de melding: Nieuwe patiënt voor behandeling.

In CGM WEBHIS ZORGDOSSIER kan de externe zorgverlener vervolgens zien welke patiënt het is en om welke klacht het gaat (beveiligde mail). Vervolgens kan hij het dossier openen bij de patiënt waar een behandelrelatie mee is aangegaan en ziet welke informatie wordt gevraagd.

Vragenlijsten en ROM-scores

Er zijn mogelijkheden voor het invullen van specifieke vragenlijsten (TelePsy) en de daarbij behorende terugkoppeling van gegevens in het HIS. ROM-scores zijn in te vullen (OQ45 - 4 DKL).

Financiële afhandeling

De financiële afhandeling vindt plaats via het KIS volgens de GGZ-norm GZ 321 en GZ 322. Uw praktijk wordt hiermee ontlast. Via rapportagelijsten kunt u de gewenste financiële- en managementinformatie visualiseren.

cgm ggz portret huisarts
Impressum