CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare
Carrière
Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen
CGM CALL MANAGER

Software voor huisartsenposten

CGM CALL MANAGER is speciaal voor de huisartsenposten ontwikkelde software en wordt op grote schaal landelijk toegepast. De succesvolle module ondersteunt de processen die op een centrale dokterspost plaatsvinden. Van het eerste contact tot en met de financiële afwikkeling, alles kan in CGM CALL MANAGER afgehandeld worden.

Voordelen

Volledig geïntegreerde WebHIS-triagemodule

Gecertificeerd door Nictiz voor EMD en WDH

Automatisch verzending waarneembericht naar huisarts van patiënt

Functionaliteiten

CGM CALL MANAGER beschikt onder meer over een volledig geïntegreerde WebHIS-triagemodule. Het resultaat wordt in CGM CALL MANAGER opgeslagen en aan de patiënt gekoppeld.

Voor de waarnemend huisarts zijn de meest gangbare functionaliteiten opgenomen, zoals het werken volgens SOEP, ICPC, G-Standaard(en) en het EVS. Tevens wordt na het afsluiten van het consult een automatisch waarneembericht verzonden naar de huisarts van de patiënt. CGM CALL MANAGER is zowel voor het Elektronisch Medicatie Dossier (EMD) als het Waarneembericht Dienst Huisartsen (WDH) door NICTIZ gecertificeerd. Hiermee voldoet CGM CALL MANAGER aan de modernste eisen.

 

Koppelingen en overdracht

De verwachting is dat er geïntegreerde koppelingen komen tussen de huisartsensoftware van CGM WEBHIS ZORGDOSSIER en CGM HUISARTS, onder andere voor medische overdracht en dergelijke. Op dit moment is er een universele overdracht mogelijk via de module WebHIS Portaal. Deze module wordt onafhankelijk van het HIS van de huisarts gebruikt voor de overdracht van patiënteninformatie die van belang kan zijn tijdens de diensten op de huisartsenpost. Denk aan terminale patiënten. Ook is de module CGM FEEDBACK inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig product, waarmee huisartsen onderling kunnen communiceren over patiënten in de diensten op de HAP.

Verder is er een koppeling met TomTom voor snelle en foutloze overdracht van visite-informatie naar de dienstauto.

 

CGM NTS TRIAGE
CGM ARTSPORTAAL
CGM FEEDBACK

CGM NTS TRIAGE

Triage op de huisartsenpost en SpoedEisende Hulp (SEH) vormt het fundament voor het bepalen van een eenduidige urgentie. Met behulp van de NTS-gecertificeerde CGM NTS TRIAGE MODULE, inzet en kennis van zaken kan de triagist dit snel en doeltreffend bereiken.

Deze module is niet alleen als 'stand alone'-module inzetbaar, maar kan ook integraal worden gekoppeld aan CGM CALL MANAGER. Hierbij maakt de uitkomst deel uit van het call registratiesysteem en journaal. Uitwisseling van Triage-informatie tussen de HAP en SEH behoort eveneens tot de mogelijkheden, mits beide gebruikmaken van de CGM NTS TRIAGE MODULE.

De CGM NTS TRIAGE MODULE maakt gebruik van de NTS-standaarden. Ook is hij gecertificeerd door het NTS, waarmee hij voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Online samenwerking

Via het CGM ARTSPORTAAL bieden wij een beveiligde (web)omgeving aan voor online samenwerking tussen zorgverleners. Op deze plek komen informatie en toegang tot systemen samen. De omgeving is tevens adequaat beveiligd, zodat zorgverleners veilig en zonder problemen gegevens kunnen uitwisselen en vertrouwelijke (patiënten)informatie kunnen inzien over zorg en welzijn.

Interactieve communicatie

Het CGM ARTSPORTAAL richt zich voorlopig op de interactieve communicatie met CGM CALL MANAGER. Met het CGM ARTSPORTAAL is het mogelijk op iedere gewenste plek opmerkingen te plaatsen bij patiënten die zijn verbonden aan de huisartsenpost(en).

Functionaliteit

Het grote voordeel van het CGM ARTSPORTAAL is dat zonder tussenkomst van personen en/of extra handelingen, de huisarts c.q. zorgverlener vanaf iedere werkplek die verbonden is met het internet kan opstarten. Dit is dezelfde methodiek als bij de module CGM FEEDBACK.

De verwachting is om de functionaliteit de komende tijd flink uit te breiden, zodat zorgverleners contact en medische informatie centraal via internet kunnen raadplegen en inregelen.

Inloggen

Het CGM ARTSPORTAAL is een webapplicatie waarbij inloggen plaatsvindt via sms of e-mail. Tevens voldoet het CGM ARTSPORTAAL aan de volgens de NEN 7510 gestelde normering op basis van een SSL/VPN-verbinding.

Huisartsenposten die al gebruikmaken van de module CGM FEEDBACK kunnen op basis van dezelfde inlogprocedure gebruikmaken van deze optionele module.

Feedback is meer dan controle op medisch handelen!

Ons kwaliteitsbeleid stoelt mede op de module CGM FEEDBACK. Wat gaat er goed of fout? Waaraan is behoefte in het kader van nascholing? In de huisartsenpraktijk krijgen huisartsen onder andere feedback door patiënten te volgen in de tijd en door brieven van specialisten. Bij het werken op de huisartsenpost ontbreekt feedback echter vrijwel volledig. De oplossing ervan is nu binnen handbereik en kunt u in samenwerking met de HAP-gebonden huisartsen realiseren.

Onderling communiceren

CGM FEEDBACK is bedoeld om feedback mogelijk te maken tussen de waarnemend en ‘eigen’ huisarts (en andersom), over waarnemingen die zijn gedaan tijdens avond-, nacht- en weekenddiensten op de huisartsenpost.

Het doel is om onderling te communiceren over de uitkomsten van het medisch handelen. Aan deze feedback is zowel bij de waarnemend als de ‘eigen’ huisarts van de patiënt grote behoefte, om de kwaliteit van de geleverde zorg te kunnen waarborgen en zelfs te verhogen.

Ontwikkeld met eindgebruikers

De functionaliteiten worden ontwikkeld in goed overleg met de eindgebruikers. Daarbij speelt ook de gebruikersvereniging Hagedis een grote rol. Een applicatiecommissie, waarin eindgebruikers uit het hele land zitten, verzamelt vragen en wensen die breed gedragen worden. Die input wordt vervolgens door ons doorgevoerd in CGM CALL MANAGER.

De medische functies, vooral de functionaliteit voor waarneming, zijn doorontwikkeld en lopen synchroon met de landelijke ontwikkelingen van NICTIZ. CGM CALL MANAGER is gekwalificeerd voor zowel EMD (Elektronisch Medicatie Dossier) als WDH (Waarnemings Dossier Huisartsen) en communiceert met het LSP (Landelijk Schakelpunt).

Vraag een demo aan:

CGM CALL MANAGER
Gemarkeerde velden met * zijn verplicht
Impressum