CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare
Carrière
Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

Patiënten aanmelden voor het H-EPD

1 juli 2020
CGM LIFE eSERVICES

Vanaf 1 juli 2020 hebben patiënten het recht op online inzage van het huisartsen elektronisch dossier (H-EPD). Tot 2021 heeft u de tijd dit goed te regelen. CompuGroup Medical biedt iedereen met CGM HUISARTS de mogelijkheid deze inzage aan te bieden via een online portaaldienst: CGM LIFE eSERVICES (of door middel van een export naar een PDF). Zij dienen patiënten dan nog aan te melden voor CGM LIFE eSERVICES en het H-EPD. Dit kan op twee manieren.

Regulier aanmeldingsproces

In het reguliere aanmeldingsproces heeft u contact met de patiënt en overhandigt u persoonlijk twee documenten aan de patiënt. Dit proces verloopt als volgt:

  • De patiënt meldt zich in de praktijk met een verzoek voor het H-EPD.
  • U registreert de benodigde gegevens en meldt de patiënt aan.
  • Er wordt na aanmelding een document geprint met daarop de super-PIN waarmee de patiënt de aanmelding kan activeren.
  • U overhandigt het document met de super-PIN en de instructie 'Activeren inlog patiënt - met super-PIN' aan de patiënt.
  • De patiënt ontvangt een e-mail met een link om naar het portaal te gaan.

Coronaproof aanmelden (op afstand)

Gezien de huidige ontwikkelingen rondom het coronavirus en het advies om niet-noodzakelijke contacten te vermijden, hebben we voor u een alternatief registratieproces beschreven. Door dit te volgen, hoeft de patiënt niet naar de praktijk te komen.

  • De patiënt maakt kenbaar dat hij/zij gebruik wil maken van het H-EPD.
  • Stel de identiteit van de patiënt vast.
  • Vraag het mailadres en mail de instructie 'Activeren inlog patiënt - zonder super-PIN' naar de patiënt.
  • Controleer/registreer het e-mailadres bij de patiënt in CGM HUISARTS en meld de patiënt aan bij CGM LIFE eSERVICES (zie de instructie 'patiënt op afstand registreren bij CGM LIFE eSERVICES').
  • De patiënt ontvangt een e-mail met een link om naar het portaal te gaan.

In verband met corona is het lastig om iedereen fysiek een toestemmingsverklaring te laten ondertekenen. Vraag daarom de patiënt om per mail te bevestigen dat hij/zij inzage wil in het H-EPD en daarmee toestemming geeft om het H-EPD aan het portaal te koppelen. U kunt die bevestigingsmail gebruiken om het mailadres en de NAW-gegevens van de patiënt te controleren. Daarnaast kunt u de mail archiveren als toestemmingsverklaring.

Download de instructiekaarten hier

Vragen of interesse?

Bent u gebruiker van CGM HUISARTS en wilt u starten met CGM LIFE eSERVICES? Of bent u nog geen gebruiker van CGM HUISARTS, maar wilt u dat wel worden? Neem dan contact op met de afdeling Verkoop via 088-3876433 (optie 1) of verkoop.nl@cgm.com.

Gerelateerde artikelen
Impressum