CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare
Carrière
Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

Gebruikersvereniging Hagedis

Belangenbehartiger voor gebruikers CGM CALL MANAGER

De gebruikersvereniging Hagedis vertegenwoordigt een groot aantal huisartsendienstenstructuren (HDS) in Nederland die CGM CALL MANAGER gebruiken. Dit is het informatiesysteem voor de huisartsenposten van CompuGroup Medical Nederland.

Hagedis is op de eerste plaats een belangenbehartiger voor haar leden. Welke eventuele knelpunten ervaren zij bij het gebruik van het pakket? Wat werkt goed, maar kan nóg beter? En wat leeft op dit moment het meest en welke oplossingen zijn daarvoor gewenst? Deze en andere vragen worden door Hagedis verzameld en voorgelegd aan de IT-leverancier van CGM CALL MANAGER.

 

Toekomstige ontwikkelingen

Via de applicatiecommissie en de Algemene Ledenvergaderingen levert de gebruikersvereniging feedback aan voor de doorontwikkeling van CGM CALL MANAGER. Daarnaast bespreekt de applicatiecommissie van Hagedis samen met CompuGroup Medical de toekomstige ontwikkelingen in de eerstelijns gezondheidszorg. Denk bijvoorbeeld aan spoedposten en doorverwijzen. Gezamenlijk wordt deze input vertaald naar nieuwe functionaliteiten binnen CGM CALL MANAGER. Mede door deze inspanningen van Hagedis blijft CGM CALL MANAGER aansluiten bij de huidige praktijk.

 

Kennisdeling en informatievoorziening

Ook binnen de gebruikersvereniging is sprake van een hoogwaardige kennisdeling. De leden delen onderling hun 'good practices' en dienen voor elkaar als vraagbaak. Op zijn beurt blijft CompuGroup Medical als IT-leverancier regelmatig in contact met de gebruikers van CGM CALL MANAGER, en dus ook de leden van Hagedis. Zij worden via de website en de digitale nieuwsbrieven regelmatig geïnformeerd over actuele onderwerpen die betrekking hebben op CGM CALL MANAGER.

 

Gemeenschappelijk doel

CompuGroup Medical Nederland is dankbaar voor de bruikbare feedback die het op structurele basis krijgt van Hagedis. Wij ervaren de gesprekken met de gebruikersvereniging bovendien als zeer prettig. Onze dialogen worden altijd in goed vertrouwen en met een positief-kritische blik gevoerd. Wij delen dan ook hetzelfde doel: de leden van Hagedis c.q. gebruikers van CGM CALL MANAGER moeten altijd zo goed mogelijk kunnen werken met CGM CALL MANAGER. Samen met de gebruikersvereniging Hagedis willen wij daar graag voor blijven zorgen.

Wilt u meer weten over Gebruikersvereniging Hagedis?