Please enable Javascript!

CGM APOTHEEK - Facturering cursus

Beschrijving

Bij de bedrijfsvoering van een huisartsenpraktijk hoort natuurlijk ook de facturatie. In deze cursus wordt uitgebreid stilgestaan bij hoe de facturatie tot stand komt, zowel voor de gewone verrichtingen, als de inschrijftarieven. We laten eveneens zien hoe we gebruik maken van de unieke mogelijkheid binnen CGM huisarts van het doen van een controle vooraf, zodat er, als deze juist wordt toegepast, de kans groter is dat er ook uitgekeerd wordt wat er is ingediend. Dit voorkomt herdeclareren achteraf.

Inhoud

• Het juist instellen van de tarieven
• Uitleg over de COV en het verwerken daarvan
• De ION en het belang daarvan
• De controle vooraf.
• De tarieven instellen van eventuele niet-volgende zorgverzekeraar

• Het declareren van verrichtingen
• Het declareren van de inschrijftarieven
• Het indienen van de declaraties via Webservice ( direct bij Vecozo )
• Het uploaden van de declaraties bij een externe partij.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor artsen, assistentes, praktijkmanagers, degenen die zorg gaan dragen voor het facturatieproces.

Uitvoering

De cursus zal door een functioneel expert van CGM Huisarts worden verzorgd. Mocht u dit willen bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van een oefenomgeving.

Cursusgegevens en accreditatie

De cursus wordt op bedrijfslocatie verzorgd (Incompany). Na de aanmelding zal er een moment met u afgestemd worden waarop de cursus plaats zal vinden.

Aantal deelnemers
Met oefenomgeving
Maximaal aantal deelnemers: 16
Zonder omgeving
Maximaal aantal deelnemers: 20

Na het invullen van dit formulier zal een medewerker van de afdeling verkoop contact met u opnemen.