Please enable Javascript!

CGM MIRA - Apotheek

CGM APOTHEEK

Compleet en makkelijk in gebruik

CGM APOTHEEK is het modernste op webtechnologie gebaseerde, onder Windows werkende, informatiesysteem voor de apotheek.

Het heeft een moderne en grafische schermopbouw en werkt perfect samen met andere Windows applicaties.

CGM Apotheek is een compleet apotheekinformatiesysteem, voorzien van alle functies die nodig zijn in de apotheek: recept-verwerking, medicatiebegeleiding, patiëntvoorlichting, diagnostisch archief, digitaal archief, kassasysteem, logistiek, distributie/baxter, proactief herhalen, robot-ondersteuning, management informatie, een koppeling met de financiële administratie en kennisondersteuning. De gebruikte technologieën zorgen voor een groot gebruiksgemak, zowel aan de balie als achter de schermen.

Door de gebruikte technologie is CGM APOTHEEK klaar voor toekomstige groei, uitbreiding en/of samenwerking tussen andere apotheken, huisartspraktijken en instellingen.

Farmaceutische zorg en Receptverwerking

CGM APOTHEEK biedt snel een uniek en compleet overzicht van alle patiëntgegevens. Op eenvoudige en efficiënte wijze registreert en documenteert u de geleverde farmaceutische patiëntzorg (FPZ). Ook is meteen zichtbaar of het om een 1e, 2e of vervolguitgifte gaat. Met één toets (of muisklik) wordt het medicatieprofiel (MEP) van de patiënt in een apart dialoogvenster getoond, waardoor u in één oogopslag de therapietrouw kunt beoordelen. Medicatiebegeleidingssignalen worden volgens standaard protocollen of specifiek voor de apotheek geldende procedures afgehandeld. Bij het aanschrijven van het recept, ziet u op het scherm hoe het etiket er uitziet. Daarmee voldoet deze module aan de normen van de NAN.

COV-controle

De verzekeringsgerechtigdheid van patiënten controleert CGM APOTHEEK on-line, op de achtergrond, terwijl u bezig bent met het verwerken van de gegevens van de patiënt. Hierdoor worden veel fouten in declaraties voorkomen. CGM APOTHEEK houdt per patiënt de historie van administratieve gegevens bij, zoals adressen, declaraties, polissen en verzekeringsmaatschappijen. U kunt te allen tijde controleren wat, wanneer en voor wie gedeclareerd is.

Patiënten informeren

Mensen willen duidelijke informatie over geneesmiddelen en eventuele bijwerkingen. De gewenste informatie kunt u met CGM APOTHEEK op elk werkstation oproepen en afdrukken, zodat u ze aan de patiënt kunt meegeven. Teksten uit het Informatorium Medicamentorum, de geneesmiddeleninfobank en de Stichting UI kunt u vanuit de receptverwerking rechtstreeks benaderen. Ook het Internet met zijn vele informatiebronnen is vanuit CGM APOTHEEK rechtstreeks beschikbaar.

Herhalen en Pro-actief herhalen

Eveneens kunt u in CGM APOTHEEK herhaalreceptuur uiterst efficiënt verwerken. Voor de patiënt kan een herhaalrecept worden afgedrukt voorzien van een barcode. Indien de patiënt terugkomt met het herhaalrecept, kunt u volstaan met het scannen van de barcode om een volgende aflevering te genereren en af te handelen.

Ook is het mogelijk om chronische medicatie voor patiënten periodiek te herhalen en klaar te zetten of te bezorgen. Dit is te realiseren via de herhaalmodule.

Kassamodule: zelfzorgmedicatie en handverkoop

Met de kassamodule kunt u de zelfzorgmedicatie op dezelfde wijze afhandelen als de UR-medicatie. De module ondersteunt zelfzorgadvisering en biedt de mogelijkheid patiëntinformatie af te drukken. De logistieke en financiële afhandeling van de handverkoop is volledig in CGM APOTHEEK geïntegreerd.

Medicatiebewaking voor de handverkoop

In de kassamodule heeft u de mogelijkheid om medicatiebewaking uit te voeren voor artikelen die via de kassa worden ingevoerd.

Efficiency geeft meer tijd voor Farmaceutische Patientenzorg (FPZ)

De primaire processen van de apotheek vinden plaats aan de balie. Door de werkzaamheden achter de schermen efficiënter uit te voeren, heeft u meer tijd voor de begeleiding van de patiënten. CGM APOTHEEK ondersteunt de medewerkers in de apotheek bij het realiseren van optimale efficiency.

Logistiek

Patiënten verwachten dat hun medicijn in hun apotheek altijd op voorraad is. Met behulp van CGM APOTHEEK bent u gebruikers van kostbare en/of kort houdbare medicatie altijd van dienst. U bestelt deze geneesmiddelen kort voordat u de patiënt in de apotheek verwacht. Voor voorraadbeheer en bestellen biedt CGM APOTHEEK een volledig geïntegreerd logistiek systeem voor zowel receptplichtige geneesmiddelen als voor zelfzorgmiddelen. U kunt altijd direct zien of een artikel op voorraad, in bestelling of in nazending is en het systeem genereert zelf bestellijsten. CGM APOTHEEK zorgt daarbij voor een optimaal voorraadbeheerproces, waardoor u tegen minimale kosten maximale service kunt bieden.

Contracten met verzekeraars

Binnen CGM APOTHEEK kunnen per zorgverzekeraar individuele afspraken worden vastgelegd; bijvoorbeeld over de vergoedingsstatus van geneesmiddelen of de honorering van diverse verrichtingen. Ook voor andere debiteuren kunnen afspraken op verschillende artikelniveau's worden beheerd.

Patiëntselecties

De mogelijkheden tot het selecteren van patiëntgroepen zijn ruimschoots aanwezig in CGM APOTHEEK. U maakt een keuze door op de selectiecriteria te klikken en de gewenste waarden in te vullen. De resultaten kunt u bewaren voor nadere bewerking.

Selecties, voor bijvoorbeeld, onderzoek en preventie

Ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en preventief handelen, zijn speciale modules ontwikkeld. Hiermee kunt u naar eigen inzicht selecties maken. De resultaten van het selectieproces kunt u bewaren voor verdere bewerking, bijv. Het oproepen van patiënten bij het gebruik van een bepaald geneesmiddel.

Distributiemodule

De levering van geneesmiddelen aan patiënten in verpleeginstellingen, maar ook aan thuiswonende chronisch zieke patiënten wordt aanzienlijk vereenvoudigd met de distributiemodule van CGM APOTHEEK. Deze module is volledig geïntegreerd met de overige onderdelen van MIRA (zorg, logistiek, financieel). Hierdoor is een goede aansluiting tussen ad hoc receptuur en distributie-recepten gegarandeerd. Koppelingen met verpakkingsmachines (o.a. Baxter) vormen een integraal onderdeel van de distributiemodule.

Elektronische Agenda en Taken

Met CGM APOTHEEK is het mogelijk per medewerker en per werkruimte een elektronische agenda bij te houden. De personeelsplanning kan in de agenda worden opgenomen en meerdere agenda's kunnen op het scherm worden getoond. In de agenda's worden afspraken met patiënten vastgelegd, met direct daaraan gekoppeld het dossier van de betreffende patiënt. Korte berichtjes en taken, koppelt u vanaf nu aan personen.

Samenwerking en waarneming

Samenwerking met collega's komt in de farmacie en in de gezondheidszorg steeds vaker voor: in een maatschap, AHOED, medisch centrum of binnen een stad of regio. Dat brengt nieuwe werkwijzen en specifieke wensen en eisen met zich mee met betrekking tot automatisering en uitwisseling van gegevens. Door de onbeperkte schaalbaarheid bent u met CGM APOTHEEK klaar voor deze ontwikkeling. Patiëntgegevens zijn op eenvoudige wijze te delen met andere MIRA gebruikers die op dezelfde server zijn aangesloten. De gebruiker stelt zelf in wie toegang mag hebben tot welke informatie in CGM APOTHEEK, en welke functies hij/zij mag gebruiken. Gegevensuitwisseling met apotheken die werken met andere systemen is ook mogelijk, mits deze ook gebruik maken van open standaarden. Waarnemers kunnen de patiëntdossiers via een OZIS koppeling vanuit een andere apotheek inzien. De gegevens die zij invoeren, worden gescheiden bewaard.

Software onderhoud centraal uitgevoerd

Updates van CGM APOTHEEKkunnen snel en automatisch worden verwerkt, hetgeen het beheer heel eenvoudig maakt. Op de werkplekken zelf (PC's) staat nauwelijks programmatuur en ze hebben geen AIS gerelateerde updates nodig.

CGM APOTHEEK is flexibel en mobiel

Gegevens zijn met CGM APOTHEEK op afstand op te vragen en eventueel te muteren. Dit kan vanaf een PC thuis of vanaf een notebook. Opvragen van medicatiegegevens en muteren van een agenda is zelfs mogelijk vanaf een PDA of een mobiele telefoon. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de MIRA mobile folder. Zo kunt u ook buiten de apotheek altijd de meest actuele informatie raadplegen. Voor deze functionaliteit is wel een beveiligde (draadloze) netwerkverbinding nodig, bijv. het VPN-netwerk van E-Zorg.

Demonstraties en oplevering CGM APOTHEEK

Oplevering van CGM APOTHEEKin uw praktijk wordt voorafgegaan door een klassikale opleiding. Ook de (proef)conversie kunt u beoordelen via Internet. Vóór ingebruikname van CGM APOTHEEK kunt zich op deze manier, in eigen tempo, voorbereiden op de oplevering.