Please enable Javascript!

Accepteer noodzakelijke cookies
vaccinaties

Actuele brieven griep- en pneumokokkenvaccinatie

Het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) heeft ons eerder geïnformeerd over de voorbeeld-uitnodigingsbrieven bij de griep- en pneumokokkenvaccinatie. Inmiddels is er een nieuwe versie voor de uitnodiging voor griepvaccinatie beschikbaar. Ga voor de actuele versies van deze brieven naar de online NHG-locaties Griep en Pneumokokken.

Griepmodule

Bent u al bekend met onze griepmodule? Veel zorgverleners maken gebruik van dit onderdeel van het huisartseninformatiesysteem CGM HUISARTS. Bij vragen hierover kunnen gebruikers natuurlijk contact opnemen met onze Customer Support. Bel 088 - 387 64 44 (optie 3-1-1).

De online skillsessies over de griepmodule in CGM HUISARTS (deel 1 en deel 2) vinden weer plaats in het tweede kwartaal van 2021. Meer informatie over de inhoud van deze en andere online skillsessies voor CGM HUISARTS vindt u op onze website .

Pneumokokkenmodule

In het kader van wet- en regelgeving heeft CompuGroup Medical een pneumokokkenmodule gemaakt voor zijn huisartseninformatiesystemen CGM HUISARTS en CGM WEBHIS ZORGDOSSIER.

In de loop van het jaar heeft het RIVM een verzoek gedaan om de selectiecriteria voor de pneumokokkenvaccinatie aan te passen zodat de meest kwetsbare groep als eerste wordt gevaccineerd.

CompuGroup Medical heeft gehoor gegeven aan dit verzoek door nieuwe wijzigingen in te voeren in beide HIS'sen. Sinds release 2.16 is de pneumokokkenmodule uitgeleverd voor CGM HUISARTS. Voor CGM WEBHIS ZORGDOSSIER is in versie 219.3.303 een nieuwe preventiemodule pneumokokken uitgeleverd.

Een volgende keer hopen wij u hier meer over te vertellen in ons online magazine 'Zorg voor morgen', over de productvernieuwingen bij CompuGroup Medical. Meer weten? Ga naar www.innovatievoordezorg.nl

productvernieuwing

Op weg naar 2021