Please enable Javascript!

Accepteer noodzakelijke cookies
ketenzorg

CGM WEBHIS KETENZORG

In steeds meer regio’s worden in rap tempo zorggroepen opgericht om de gewenste ketens van onder andere Diabetes en COPD te kunnen faciliteren. Deze zorggroepen nemen tevens de centrale coördinatie van de gegevensverzameling via ICT ter hand. Ze maken centrale afspraken met de zorgverzekeraars over de te gebruiken DBC’s als uitgangspunt.

Om de centrale coördinatie en facturatie te kunnen bewerkstelligen, is namelijk ook centrale dataverzameling nodig. Iedere ketenpartner dient hierin zijn eigen bijdrage te registreren. De coördinator dient namelijk exact te weten welke patiënten wanneer actief zijn in de keten. Dit is van belang voor de facturatie: veelal is afgesproken dat een diabetespatiënt die tijdelijk onder behandeling is in de tweede lijn, geen deel uitmaakt van de eerstelijnsketen en dus ook niet mag worden gedeclareerd. Bovendien dient een keten kwaliteitsverbetering te tonen, anders heeft de patiënt er geen enkel belang bij. De zorgverzekeraar stelt dit daarom ook als harde eis en vraagt ter controle van deze verbetering indicatoren waarmee dit kan worden aangetoond. Jaarlijks, desnoods maandelijks.

Dus wordt er gebruikgemaakt van een KIS: een Keten Informatie Systeem.

Contact

contact

Wilt u meer weten? Bel 088-387 64 33 of vul het contactformulier in.

Login forum

Forum