Please enable Javascript!

Accepteer noodzakelijke cookies
ggz

CGM GGZ

De CGM GGZ-module is een apart ontwikkeld protocol binnen de 1e lijn. De ontwikkeling is tot stand gekomen dmv intensieve samenwerking met gebruikers uit de doelgroep. De doelgroep bestaat uit interne zorgverleners zoals huisartsen en POH-GGZ en externe zorgverleners zoals GB-GGZ en S-GGZ.

Behoeften

Er was al langer behoeften om naast meetwaarden ook de zorg rondom de patiënt te omschrijven. De opbouw van de CGM GGZ-module is dan ook anders dan de bekende Prodigmo-protocollen voor chronische aandoeningen. Binnen deze module zijn er uitgebreide mogelijkheden tot consultatie naar externe medebehandelaren die een advies kunnen uitbrengen binnen de behandeling van de patiënt zonder dat deze direct verwezen hoeft te worden.

CGM GGZ

Patiënt meldt zich in de huisartsenpraktijk. Afhankelijk van de ingangsklacht wordt besproken welke behandeling het beste aansluit. In samenspraak met de patiënt wordt er een compleet behandelplan opgesteld.

Multi-disciplinaire samenwerking

Het kan nodig zijn om een Psycholoog (GB-GGZ) of een Psychiater (S-GGZ) te consulteren. De patiënt kan aangeven met wie een behandelrelatie wordt aangegaan. Deze externe behandelaar krijgt toegang tot het behandelplan en kan samen met de hulpvraag die de huisartsenpraktijk met de patiënt heeft opgesteld een advies retour sturen via het CGM WEBHIS KETENZORG. De huisarts ziet in het Journaal dat er een consultatie heeft plaatsgevonden.

GGZ-trajecten

Er zijn verschillende vervolgtrajecten mogelijk van zelfmanagement tot chronische trajecten. Van Kind-jeugd trajecten tot Volwassenen en Ouderentrajecten. Koppelingen met screeners behoren tot de mogelijkheden. De doorlopen trajecten zijn eenvoudig terug te zien.

Mailing naar externe zorgverleners

Externe zorgverleners krijgen een toegang tot CGM WEBHIS KETENZORG. Er gaat een (onbeveiligde) mail naar de externe zorgverlener met de melding: Nieuwe patiënt voor behandeling.

In CGM WEBHIS ZORGDOSSIER kan de externe zorgverlener vervolgens zien welke patiënt het is en om welke klacht het gaat (beveiligde mail). Vervolgens kan hij het dossier openen bij de patiënt waar een behandelrelatie mee is aangegaan en ziet welke informatie wordt gevraagd.

Vragenlijsten en ROM-scores

Er zijn mogelijkheden voor het invullen van specifieke vragenlijsten (TelePsy) en de daarbij behorende terugkoppeling van gegevens in het HIS. ROM-scores zijn in te vullen (OQ45 - 4 DKL).

Financiële afhandeling

De financiële afhandeling vindt plaats via het KIS volgens de GGZ-norm GZ 321 en GZ 322. Uw praktijk wordt hiermee ontlast. Via rapportagelijsten kunt u de gewenste financiële- en managementinformatie visualiseren.

Voor meer informatie of een demonstratie op uw praktijk met een toelichting van alle mogelijkheden kunt u contact opnemen met ons via telefoonnummer: 088-3876433 of mail naar [email protected] .

Contact

contact

Wilt u meer weten? Bel 088-387 64 33 of vul het contactformulier in.