Please enable Javascript!

Artsportaal

CGM ARTSPORTAAL

Online samenwerking

Via het CGM ARTSPORTAAL bieden wij een beveiligde (web)omgeving aan voor online samenwerking tussen zorgverleners. Op deze plek komen informatie en toegang tot systemen samen. De omgeving is tevens adequaat beveiligd, zodat zorgverleners veilig en zonder problemen gegevens kunnen uitwisselen en vertrouwelijke (patiënten)informatie kunnen inzien over zorg en welzijn.

Interactieve communicatie

Het CGM ARTSPORTAAL richt zich voorlopig op de interactieve communicatie met CGM CALL MANAGER. Met het CGM ARTSPORTAAL is het mogelijk op iedere gewenste plek opmerkingen te plaatsen bij patiënten die zijn verbonden aan de huisartsenpost(en).

Voorbeeld

Voorbeeld:

Een arts van een praktijk wil de huisartsenpost ervan op de hoogte stellen dat een terminale patiënt uit zijn of haar praktijk dit weekend verwacht wordt en de wens heeft niet gereanimeerd te worden.

In deze situatie kan de huisarts vanaf iedere werkplek die verbonden is met het internet in het CGM ARTSPORTAAL een opmerking toevoegen aan een patiënt (of een bestaande opmerking muteren) in CGM CALL MANAGER. Is een patiënt niet in het CGM CALL MANAGER-systeem aanwezig? Dan kan deze meteen worden toegevoegd, inclusief de nieuwe opmerking die aan de patiënt gekoppeld moet worden. Het is zelfs mogelijk met uitgebreide templates te werken, zoals een overdracht-template voor terminale patiënten.

Functionaliteit

Het grote voordeel van het CGM ARTSPORTAAL is dat zonder tussenkomst van personen en/of extra handelingen, de huisarts c.q. zorgverlener vanaf iedere werkplek die verbonden is met het internet kan opstarten. Dit is dezelfde methodiek als bij de module CGM FEEDBACK.

De verwachting is om de functionaliteit de komende tijd flink uit te breiden, zodat zorgverleners contact en medische informatie centraal via internet kunnen raadplegen en inregelen.

Inloggen

Het CGM ARTSPORTAAL is een webapplicatie waarbij inloggen plaatsvindt via sms of e-mail. Tevens voldoet het CGM ARTSPORTAAL aan de volgens de NEN 7510 gestelde normering op basis van een SSL/VPN-verbinding.

Huisartsenposten die al gebruikmaken van de module CGM FEEDBACK kunnen op basis van dezelfde inlogprocedure gebruikmaken van deze optionele module.

Contact

contact

Wilt u meer weten? Bel 088-387 64 33 of vul het contactformulier in.