Please enable Javascript!

Accepteer noodzakelijke cookies
CGM APOTHEEK

CGM APOTHEEK

Compleet en makkelijk in gebruik

CGM APOTHEEK is het modernste op webtechnologie gebaseerde, onder Windows werkende, informatiesysteem voor de apotheek.

Het heeft een moderne en grafische schermopbouw en werkt perfect samen met andere Windows applicaties.

CGM APOTHEEK is een compleet apotheekinformatiesysteem, voorzien van alle functies die nodig zijn in de apotheek: recept-verwerking, medicatiebegeleiding, patiëntvoorlichting, diagnostisch archief, digitaal archief, kassasysteem, logistiek, distributie/baxter, proactief herhalen, robot-ondersteuning, management informatie, een koppeling met de financiële administratie en kennisondersteuning. De gebruikte technologieën zorgen voor een groot gebruiksgemak, zowel aan de balie als achter de schermen.

Door de gebruikte technologie is CGM APOTHEEK klaar voor toekomstige groei, uitbreiding en/of samenwerking tussen andere apotheken, huisartspraktijken en instellingen.

Samenwerking en waarneming

Samenwerking met collega's komt in de farmacie en in de gezondheidszorg steeds vaker voor: in een maatschap, AHOED, medisch centrum of binnen een stad of regio. Dat brengt nieuwe werkwijzen en specifieke wensen en eisen met zich mee met betrekking tot automatisering en uitwisseling van gegevens. Door de onbeperkte schaalbaarheid bent u met CGM APOTHEEK klaar voor deze ontwikkeling.

Patiëntgegevens zijn op eenvoudige wijze te delen met andere CGM APOTHEEKgebruikers die op dezelfde server zijn aangesloten. De gebruiker stelt zelf in wie toegang mag hebben tot welke informatie in CGM APOTHEEK en welke functies hij/zij mag gebruiken.

Gegevensuitwisseling met apotheken die werken met andere systemen is ook mogelijk, mits deze ook gebruik maken van open standaarden. Waarnemers kunnen de patiëntdossiers via een LSP koppeling vanuit een andere apotheek inzien.

Een solide systeem met een goede opbouw, een duidelijke lay-out en een hoge mate van gebruiksvriendelijkheid. Een goed product dat wij graag inzetten voor onze studenten.

Roger Dings
Gilde Opleidingen

Gemak is onze eerste reactie als we denken aan EBS. Communiceren met andere zorgverleners, toesturen medicatieoverzichten en een trombosedienst informeren over een interactie. Dit allemaal elektronisch vanuit het apotheeksysteem. Snel en efficiënt, daar worden we blij van!

Jacqueline Geeven
Farmaceutisch Manager - Apotheek de Klipper

Wij zijn erg blij met de vernieuwde receptbuffer van CGM APOTHEEK. Met de enorme verbetering die deze oplossing biedt, hebben wij ons werk beter en sneller af. Dank! En ga zo door!

Pim ten Harmsen van der Beek
Apotheker - Apotheek Saendelft

Hardware & Services

CompuGroup Medical Nederland levert, installeert en onderhoudt de hardware in apotheken, huisartsenpraktijken en gezondheidscentra. De hardware omvat zowel de computers en de randapparatuur als de verbindingen en netwerken voor interne en externe informatisering en communicatie.

Het onderbrengen van het gehele ICT-pakket bij één leverancier als CompuGroup Medical Nederland heeft veel voordelen:

  • Perfect op elkaar afgestemde van programmatuur en apparatuur
  • State-of-the-art hardware en aansluitingen op communicatienetwerken
  • Snelle oplossingen bij storingen (helpdesk weet meteen om welke apparatuur het gaat)
  • Uitgebalanceerde, geteste en gecertificeerde assortimentssamenstelling
  • Periodiek onderhoud en check-up t.b.v. storingspreventie (via onderhoudscontract)

Hosting dienstverlening

Voor de zorgverlener die alle ICT, met bijbehorend beheer, wil uitbesteden, is hosting een mogelijkheid. CGM APOTHEEK kan zonder problemen binnen een ASP worden geïntegreerd, of het nu is voor een huisarts alleen een samenwerkingsverband van huisartsen en/of apothekers voor de gehele regio, de veiligheid en stabiliteit van het systeem is goed gewaarborgd.

ASP (Application Service Providing) houdt in dat de gebruiker met behulp van een web- browser inlogt via een beveiligde E-Zorg verbinding op een hostingserver en gebruik maakt van CGM APOTHEEK.

Onze hosting servers zijn gehuisvest in het streng beveiligde CyberCenter van KPN op Schiphol-Oost. Zonder de juist pas, vingerafdruk en aanmelding komt niemand het CyberCenter binnen. Het CyberCenter is optimaal beveiligd tegen alle denkbare calamiteiten zoals blikseminslag, stroomuitval en brand.

Alle componenten van de CGM hosting dienstverlening - servers, netwerkonderdelen, verbindingen - zijn dubbel uitgevoerd. Ook de opslag van gegevens is dubbel uitgevoerd. Alle data die zijn opgeslagen in opslag 1 worden onmiddellijk (realtime) gekopieerd naar opslag 2. Indien nodig kan dus meteen overgeschakeld worden zonder dat er gegevens verloren gaan. Bovendien worden extra back-ups bewaard in een kluis buiten het CyberCenter. Daar bovenop wordt nog een dagelijks bijgewerkte kopie van de databases overgezet naar de computerruimte van CGM Nederland in Echt. Professioneel beheer is integraal onderdeel van de dienstverlening van CGM Nederland.

Behalve voor veiligheid en bedrijfszekerheid zorgt hosting ook voor snelheid. Dankzij de CGM hosting dienstverlening werkt CGM APOTHEEK soepel en snel. Dat kan doordat veel van de dubbel uitgevoerde componenten in normale toestand gebruikt worden om meer informatie te verwerken

FAQ

Vragen?

contact

Wilt u meer weten? Bel 088-387 64 33 of vul het contactformulier in.