Please enable Javascript!

Ankomstterminal

Ankomstterminal

Velkomst ved ankomst

Patienten registrerer selv sin ankomst ved at føre sit sundhedskort gennem terminalens kortlæser. På den måde undgår sekretæren at blive afbrudt i sit arbejde, og patienten undgår at skulle vente ved skranken.

Ankomstregistreringen overføres automatisk til kalenderen i XMO, så du ved, hvem der sidder i venteværelset. Samtidig er der mulighed for, at give patienten specifikke informationer om patientens aktuelle aftale i tillæg til information om øvrige forhold i klinikken.

Sådan virker den

  • Giv besked afhængig af aftaletyper
  • Giv besked afhængig af behandler
  • Giv specialbeskeder ved f.eks. åben konsultation
  • Giv besked ved for sen ankomst
  • Lad patienten selv rette sit telefonnummer
  • Lad patienten vælge mellem dansk/engelsk sprog
  • Lad patienten bestille akuttid på flere kalendre
  • Vis klinik nyheder/beskeder
  • Vis vej rundt i klinikken