Please enable Javascript!

CGM XMO Funktioner

CGM XMO funktioner

Du har hele overblikket med integreret FMK

FMK er fuldt integreret i XMO. Systemet er opbygget om ét medicinkort med en enkel og overskuelig opbygning. Ordinationer foretages med et enkelt tastetryk og synkroniseres automatisk med FMK. Single Sign On er implementeret i XMO, hvilket giver dig mulighed for automatisk log-in i 9 timer med din digitale signatur.

XMO har den største brugertilslutning på FMK blandt alle almenpraksis systemer i Danmark. Vi har været med fra begyndelsen i udviklingen af FMK som ét af de oprindelige testsystemer.

Med dynamiske LÆ- blanketter bliver din arbejdsgang lettere

Den dynamiske LÆ-blanket er en elektronisk blanket, der kan udveksles mellem din lægepraksis og eksterne parter, f.eks. kommunen. De fleste kommuner tilbyder i dag dynamiske LÆ-blanketter.

LÆ-blanketten sendes elektronisk fra en ekstern part til klinikken. Din udfyldte blanket returneres herefter elektronisk og bliver gemt i XMO som dokumentation. LÆ-blanketterne sikrer en optimal sagsbehandling for borgerne, fordi relevante sociale og lægelige oplysninger deles mellem kommuner og læger.

Din personlige opsætning

Den velkendte menu fra bl.a. Microsoft Office er omdrejningspunktet for XMO. Opsætningen giver dig mulighed for at flytte rundt på modulerne i hvert vindue samt aktivere/deaktivere moduler, så de passer ind i lige netop din arbejdsgang – hvad enten du er læge, sygeplejerske eller sekretær.

Patientens stamdata er tilgængelig fra alle skærmbilleder via en navigationsbjælke, så du altid har overblik over de vigtigste patientdata.

Og alt det andet

XMO indeholder selvfølgelig også alt det andet, du forventer af dit lægesystem.

  • Journalføring
  • Kalenderstyring
  • Detaljeret overblik over de enkelte patienter
  • Overblik over ydelsestyper
  • Medicinjournal, laboratoriekort og evt. oversigt over kronisk forløb for hver enkelt patient
  • Eksport og import af patientjournaler
  • Dokumenthåndtering
  • Afregning med sygesikringen, både sygesikringsgruppe 1 og 2
  • Momshåndtering

Mere om XMO?

På xmo.dk kan du se en kort video om XMO og læse hvad brugerne mener om systemet.