Please enable Javascript!

Patienthåndtering i Etera

Struktureret og automatiseret patienthåndtering

Patinthåndtering i Etera er struktureret og automatiseret for at lette dit daglige arbejde så meget som muligt. Vi indhenter automatisk de nødvendige oplysninger til oprettelse af patienter i systemet. Etera er integreret med Henvisningshotellet refhost, men kan også oprette patienter via Sundhedskort eller manual indtastning.

Etera håndtere efterfølgende registrering og journalisering af de enkelte behandlinger eller hold n

Systemet letter håndteringen af holdtræning med oprettelse af hold og automatisk beregning af de rigtige holdtræningstakster.

Etera patienthåndtering