Please enable Javascript!

25. oktober 2013, Randers

Velfungerende og inspirerende it-løsinger til sundhedssektorer verden over

På årets E-sundhedsobservatorium i Nyborg den 9. og 10. oktober vil vi vise vores velfungerende inter-nationale produkt TakeCare, som er udviklet i tæt samarbejde med skandinaviske brugere.

TakeCare


  • Et moderne og driftsikkert EPJ-system for regioner og andre udbydere af sundhedsydelser.
  • Samler både den primære og den sekundære sektor i én løsning.
  • Et brugervenligt single-sign-on system med kun én EPJ per patient.
  • Alle brugere af systemet kan let og sikkert åbne og bruge EPJ-systemet.
  • TakeCare i Stockholm: 37.000 aktive brugere, 2.700.000 journaler og 2.400 enheder.

Vi håber meget, at De vil benytte lejligheden til at besøge os på E‐sundhedsobservatoriet den 9. og 10. oktober i Nyborg.