CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Zjistěte vše o vizi, poslání a lidech, kteří utvářejí CompuGroup Medical po celém světě.

Kariéra
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

Technická porucha

21. ledna 2022 | CGM redakce
Technická porucha

Omezení kapacity Hotline a vzdáleného připojení

Kvůli technickým problémům je omezena kapacita linky podpory a možnost vzdáleného připojení. Na vyřešení problémů pracujeme. Za potíže se Vám omlouváme.

 

 

Úspěšně jsme zvládli kybernetický útok, ke kterému došlo na konci prosince 2021, a nyní z velké části fungujeme normálně. Naše zákaznické systémy fungují s několika omezeními jednotlivých funkcí. Naše zákaznická podpora je plně k dispozici. Nevyřízené položky se průběžně zpracovávají.

Dostupnost našich zákaznických systémů a integrita dat zůstávají naší nejvyšší prioritou. Všechny systémy nadále bedlivě sledujeme a plně spolupracujeme se všemi relevantními orgány veřejné moci, které byly od začátku útoku plně informovány.

Děkujeme našim zákazníkům a partnerům za pochopení, které projevili za nepříjemnosti způsobené zločinným útokem, a za solidaritu, kterou mnozí projevili.

 

 

 

Všechny naše ambulantní systémy fungují včetně chvilkově pozastavených on-line služeb (MEDICAL NET, BREVÍŘ, CGM Časová razítka). V případě jakéhokoli problému jsou pro jednotlivé ambulantní systémy k dispozici tato telefonní čísla a e-maily:

 

PC DOKTOR / PC DENT: 246 007 844, servis@pcdoktor.cz
MEDICUS: 246 007 977, servis@medicus.cz
DENTIST+: 246 007 890, servis@dentist.cz
AMICUS: 246 007 855, servis@amicus.cz
CGM MEDISTAR: 246 007 877,  servis@medistar.cz

 

Pro komunikaci s obchodním a fakturačním oddělením použijte tyto kontakty:

 

Omlouváme se za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení nastalé situace. 

 

Miloš Jelínek
Vedoucí oddělení péče o zákazníky

Aktualizace 12. ledna 2022 13:30 CET

Po takzvaném ransomwarovém kriminálním útoku jsme výrazně pokročili směrem k normálnímu provozu.

Naše zákaznické systémy jsou funkční s několika omezeními jednotlivých funkcí. Naše zákaznická podpora je plně k dispozici. Záložní infrastruktura pro telefonování nadále úspěšně běží a mezitím jsme byli schopni obnovit dostupnost prostřednictvím e-mailu téměř plošně. Nevyřízené položky se průběžně zpracovávají.

Naše týmy nadále intenzivně a neúnavně pracují. Proto jsme byli schopni rychle obnovit klíčové komponenty, které byly napadeny útokem. Přitom pokračujeme v realizaci našich plánů kontinuity podnikání. Povinné regulační aktualizace pro všechny naše produkty byly dodány včas před koncem roku.

Dostupnost našich zákaznických systémů a integrita dat zůstávají naší nejvyšší prioritou. Všechny systémy nadále bedlivě sledujeme a plně spolupracujeme se všemi relevantními orgány veřejné moci, které byly od začátku útoku plně informovány. Podali jsme trestní oznámení. Žádáme o pochopení pro jakákoli narušení způsobená tímto kriminálním útokem a děkujeme všem zákazníkům a partnerům za projevenou solidaritu z mnoha stran.

Aktualizace 4. ledna 2022 18:45 CET

Po takzvaném ransomwarovém kriminálním útoku před prázdninami jsme výrazně pokročili v nápravě narušení.

Naprostá většina našich zákaznických systémů je v provozu. Pro zákaznickou podporu jsme úspěšně implementovali naši záložní infrastrukturu, která je nyní plně funkční. Mezitím se nám také podařilo obnovit přístupnost prostřednictvím e-mailu. V současné době probíhá zpracování nevyřízené položky.

Naše týmy nadále intenzivně a neúnavně pracují. Proto jsme byli schopni rychle obnovit klíčové komponenty, které byly napadeny útokem. Přitom pokračujeme v realizaci našich plánů kontinuity podnikání. Povinné regulační aktualizace pro všechny naše produkty byly dodány včas.

Dostupnost našich zákaznických systémů a integrita dat zůstávají naší nejvyšší prioritou. Všechny systémy nadále bedlivě sledujeme a plně spolupracujeme se všemi relevantními orgány veřejné moci, které byly od začátku útoku plně informovány. Podali jsme trestní oznámení. Jak už to v takových případech bývá, nemůžeme vyloučit, že v této situaci mohlo dojít ke kompromitaci dat.

Omlouváme se za jakékoli narušení způsobené útokem.

Vyjdeme z toho silnější a lepší a těšíme se, že budeme v roce 2022 po Vašem boku.

Aktualizace 31. prosince 2021 13:40 CET

Po takzvaném ransomwarovém kriminálním útoku před prázdninami jsme výrazně pokročili v nápravě narušení.

Naprostá většina našich zákaznických systémů je v provozu. Pro zákaznickou podporu jsme úspěšně implementovali naši záložní infrastrukturu, která je nyní plně funkční.

Naše týmy intenzivně pracovaly a obnovily klíčové komponenty, které byly útokem zasaženy. Přitom pokračujeme v realizaci našich plánů kontinuity podnikání. Povinné regulační aktualizace pro všechny naše produkty byly dodány včas.

Dostupnost našich zákaznických systémů a integrita dat zůstávají naší nejvyšší prioritou. Všechny systémy nadále bedlivě sledujeme a plně spolupracujeme se všemi relevantními orgány veřejné moci, které byly od začátku útoku plně informovány. Podali jsme trestní oznámení. Jak už to v takových případech bývá, nemůžeme vyloučit, že v této situaci mohlo dojít ke kompromitaci dat.

Omlouváme se za jakékoli narušení způsobené útokem.

Vyjdeme z toho silnější a lepší a těšíme se, že budeme v roce 2022 po Vašem boku.

Aktualizace 29. prosince 2021 14:30 CET

Po takzvaném ransomwarovém kriminálním útoku před prázdninami jsme výrazně pokročili v nápravě narušení.

Naprostá většina našich zákaznických systémů je v provozu. Pro zákaznickou podporu jsme úspěšně implementovali naši záložní infrastrukturu, která je nyní plně funkční.

Naše týmy intenzivně pracovaly a obnovily klíčové komponenty, které byly útokem zasaženy. Přitom pokračujeme v realizaci našich plánů kontinuity podnikání. Plánujeme včasné dodání aktualizací všech našich produktů.

Dostupnost našich zákaznických systémů a integrita dat zůstávají naší nejvyšší prioritou. Všechny systémy nadále bedlivě sledujeme a plně spolupracujeme se všemi relevantními orgány veřejné moci, které byly od začátku útoku plně informovány. Podali jsme trestní oznámení. Jak už to v takových případech bývá, nemůžeme vyloučit, že v této situaci mohlo dojít ke kompromitaci dat.

Omlouváme se za jakékoli narušení způsobené útokem.

Vyjdeme z toho silnější a lepší a těšíme se, že budeme v roce 2022 po vašem boku.

Aktualizace 27. prosince 2021 13:55 CET

Po takzvaném ransomwarovém útoku jsme dosáhli dalšího pokroku v nápravě narušení.

Naprostá většina našich zákaznických systémů je v provozu. Pro zákaznickou podporu jsme úspěšně implementovali naši záložní infrastrukturu, která je nyní plně funkční.

Během prázdnin naše týmy intenzivně pracovaly a byly schopny obnovit klíčové komponenty, které byly útokem zasaženy. Přitom pokračujeme v realizaci našich plánů kontinuity podnikání. Plně se soustředíme na to, abychom včas dodali aktualizace všech našich produktů.

Dostupnost našich zákaznických systémů a integrita dat zůstávají naší nejvyšší prioritou. I nadále pečlivě sledujeme všechny systémy a spolupracujeme se všemi příslušnými úřady.

Přejeme všem našim zákazníkům krásné svátky a omlouváme se za výpadky v posledních dnech! Vyjdeme z toho silnější a lepší a těšíme se, že budeme v roce 2022 po vašem boku.

Aktualizace 23. prosince 2021 19:20 CET

Po takzvaném ransomwarovém útoku jsme dosáhli dalšího pokroku v nápravě narušení.

Naprostá většina našich zákaznických systémů je v provozu. Nadále zvyšujeme naši dostupnost pro účely zákaznické podpory. Naše zálohovací infrastruktura úspěšně běží. V posledních několika hodinách jsme pokračovali ve stabilizaci našich interních systémů. Řídíme se naším definovaným plánem odezvy, který nadále systematicky zpracováváme – i o prázdninách.

Dostupnost našich zákaznických systémů a integrita dat zůstávají naší nejvyšší prioritou. I nadále pečlivě sledujeme všechny systémy a spolupracujeme se všemi příslušnými úřady.

Přejeme všem našim zákazníkům krásné svátky a omlouváme se za výpadky v posledních dnech! Vyjdeme z toho silnější a lepší a těšíme se, že budeme v roce 2022 po Vašem boku.

Aktualizace 22. prosince 2021 20:30 CET

Po takzvaném ransomwarovém útoku jsme dosáhli dalšího pokroku v nápravě narušení.

V posledních hodinách jsme neustále zvyšovali naši dostupnost nastavením tísňových telefonních čísel a náhradních e-mailových adres pro účely zákaznické podpory. Nyní se navíc naše interní systémy postupně vracejí do provozu. Naše nejdůležitější obchodní operace zůstávají funkční, i když se potýkáme s omezeními týkajícími se doby odezvy a funkčnosti.

Dostupnost našich zákaznických systémů a integrita dat zůstávají naší nejvyšší prioritou. I nadále pečlivě sledujeme všechny systémy a spolupracujeme se všemi příslušnými úřady.

Aktualizace 21. prosince 2021 19:30 CET

Poté, co jsme byli v pondělí 20. 12. vystaveni takzvanému ransomwarovému útoku, jsme rychle zareagovali a naše komplexní protiopatření se ukázala jako účinná. Naše zákaznické systémy jsou i nadále v provozu. Obchodní operace zdravotnických pracovníků pracujících na našich systémech proto zůstávají většinou nedotčeny. Také naše současná forenzní analýza potvrzuje, že neexistují žádné dopady na naše zákaznické systémy a data. Již dříve jsme uvedli, že naše interní systémy byly ovlivněny a způsobily, že naše linky zákaznické podpory a elektronické pošty byly nedostupné. Podařilo se nám znovu zřídit nouzové kontakty pro naše zákazníky. Tím postupně přebudováváme a rozšiřujeme dostupnost našich servisních kanálů. Dostupnost našich zákaznických systémů a integrita dat zůstávají naší nejvyšší prioritou. I nadále pečlivě sledujeme všechny systémy a spolupracujeme se všemi příslušnými úřady.

Aktualizace 20. prosince 2021 22:50 CET

Byli jsme vystaveni tzv. ransomwarovému útoku, na který jsme ihned zareagovali protiopatřeními. Převážná většina našich zákaznických systémů funguje a je považována za bezpečnou, takže naši zákazníci s nimi mohou pracovat. V současnosti nic nenaznačuje tomu, že by útok zasáhl zákaznické systémy nebo se dotkl zákaznických údajů. Útok ovlivnil dostupnost některých našich interních systémů, jako je elektronická pošta a telefonní služby. Je tudíž ovlivněna dostupnost našich služeb a telefonní linky asistenční služby, zatímco naše systémy postupně obnovujeme. Naší nejvyšší prioritou je i nadále dostupnost našich zákaznických systémů a integrita dat. Budeme všechny systémy dál monitorovat a spolupracovat se všemi příslušnými orgány. O dalším vývoji vás budeme včas informovat.

Aktualizace 20. prosince 2021 16:40 CET

Zažíváme útok na naše interní systémy. Zabezpečení dat našich zákazníků je naší nejvyšší prioritou. Proto jsme izolovali hlavní části našich služeb. Postupně kontrolujeme klíčové služby, abychom je znovu uvedli do provozu. V současné době nemáme žádné náznaky, že by útok zasáhl systémy zákazníků. Vyšetřování probíhají.