CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Zjistěte vše o vizi, poslání a lidech, kteří utvářejí CompuGroup Medical po celém světě.

Kariéra
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

Méně administrativy při hromadném testování na COVID-19

22. dubna 2021 | CGM redakce
Méně administrativy při hromadném testování na COVID-19

Během pandemie COVID-19 se všichni z nás museli přizpůsobit nejrůznějším nařízením ze strany vlády. I se zvyšujícím se procentem očkovaných lidí však nelze s jistotou říci, že se naše životy vrátí zpět do stavu, v jakém byly dříve. Někteří z nás možná budou roušku běžně používat při podezření na chřipku jako projev ohleduplnosti při návštěvě čekárny lékaře nebo jízdě hromadnou dopravou, možná preventivní antigenní testování zaměstnanců zůstane běžnou praxí i v lepších časech.

 

Propojení ambulantních systémů se systémem ISIN

Mnoho zdravotnických zařízení provádí hromadné testování pro firmy (i mimo ordinace). Testování obecně je velmi časově náročné kvůli administrativě, která ho doprovází. Dle pokynů MZ ČR a zdravotních pojišťoven je nutná dokumentace vyšetření ve vlastním systému, následný zápis dat do systému ISIN a vykázání příslušného kódu na pojišťovnu. Nejproblematičtější je propojení ambulantních systémů se systémem ISIN, do kterého má lékař povinnost veškeré záznamy zapsat, ačkoli již jeden záznam ve svém systému provedl. Díky rozvoji datového rozhraní systému ISIN ze strany ÚZIS se naštěstí i toto v poslední době hodně zlepšuje.

Má-li být tato činnost dlouhodobě realizovatelná bez narušení efektivity ordinace, je nutné vytvořit lékařům prostor pro samotné testování a administrativu s ním spojenou snížit na nutné minimum. 

 

Všechny ambulantní systémy CGM lékaře při testování pacientů na onemocnění COVID-19 podporují

Pro většinu případů, které se s testováním pojí, je v CGM systémech umožněn zrychlený záznam v rámci odpovídajícího formuláře. Do něj lze nechat systémem předvyplnit všechny potřebné údaje dle konkrétního případu pomocí příslušného tlačítka. Poté, co jsou data zanesena do ambulantního systému, by na řadu přicházelo opětovné vyplňování formulářů pro potřeby ÚZISu. Uživatel CGM systémů však již jednou zadané údaje podruhé zapisovat nemusí. Údaje jsou do systému přeneseny a v ISIN se otevře pouze vyplněný formulář, u kterého lékař potvrdí správnost dat pouhým uložením.

Po provedení záznamu o testování přichází na řadu vykázání odpovídajících výkonů (01306 nebo 99949) na ZP a tisk potvrzení. I to CGM systémy umožňují na pár kliknutí. Mimo možnosti vytisknout potvrzení je systém propojen také s SMS službou CGMesky, díky které lze pacienta o výsledku informovat prostřednictvím SMS odeslané přímo z ambulantního systému.

Pro případy hromadného testování mimo prostory ordinace (např. zaměstnanců ve firmách) je v některých ambulantních systémech vytvořena funkce hromadného importu výsledků POCT antigenních testů z EXCEL (CSV). Lze tak jednoduše vyhledat testovaného pacienta v kartotéce (případně založit nového) a díky všem uvedeným funkcionalitám následně provést záznam, vykázat výkon na pojišťovnu a odeslat záznam do ISIN. Ke zrychlenému zápisu pacientů do systému můžou lékaři posloužit také moduly eNeschopenka a eKontrol, které díky komunikaci s ČSSZ a VZP umožňují automatické doplnění údajů pacienta po pouhém zadání rodného čísla.

 

Úspora času s mobilním ambulantním systémem

V agendě antigenního testování lze využít také mobilní ambulantní systém CGM MEDISTAR, který může mít osoba provádějící testování u sebe i mimo ordinaci. Produkt se tak stává ideálním pomocníkem například v takovém případě, kdy má testování mimo ordinaci na starosti jiný personál než samotný lékař. eNeschopenka a eKontrol jsou zároveň základní součástí produktu již při jeho pořízení.

V případě, že lékař provádí hromadné testování, ať už plošné (preventivní) nebo diagnostické, nejedná se pouze o usnadnění administrativy a snížení chybovosti, ale ve výsledku o skutečně znatelnou úsporu času.

Konkrétní informace a návody k jednotlivým ambulantním systémům od CGM naleznete zde. 

Máte-li jakékoli dotazy k funkcionalitám ohledně očkování či testování na COVID-19 nebo obecně k výběru vhodného ambulantního systému pro Vaši praxi, jsme Vám k dispozici na telefonním čísle 246 007 820 nebo e-mailové adrese obchod.cz@cgm.com.

Funguje na počítači doma či u pacienta stejně hladce jako při práci v ordinaci.
Související články
Imprint