CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Zjistěte vše o vizi, poslání a lidech, kteří utvářejí CompuGroup Medical po celém světě.

Kariéra
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

Postřehy z konference Efektivní nemocnice a akce Efektivní oběd

15. prosince 2021 | CGM redakce
Postřehy z konference Efektivní nemocnice a akce Efektivní oběd

I letos jsme se zúčastnili konference Efektivní nemocnice pořádané HealthCare Institute. Konference proběhla 23.–24. 11. v Praze a jako obvykle jí předcházela akce Efektivní oběd, kterou organizovala společnost Intersystems. Co jsme si z akce odnesli?

 

Zatímco loňský ročník byl telekonferenční, letos jsme se opět potkali osobně. To je jednoznačně pozitivní, protože jako obvykle byl největší přínos konference v osobních setkáních. Účast na Efektivním obědě byla sice vlivem epidemiologické situace nízká, o zajímavé příspěvky a nápady ale nebyla nouze. 

 

Hlavní téma IHE

Jako zásadní postřeh si odnášíme zvyšující se atraktivitu IHE a tedy interoperability systémů. Tato organizace usiluje o efektivní výměnu zdravotnických dat pomocí promyšlené a standardizované kombinace metod. Zahrnuje například popsané scénáře, možnost společného testování konkrétních implementací profilů i ověření souladu celých řetězců.

 

Firma CGM by se do této činnosti měla aktivně zapojit, aby získala možnost ovlivnit vznikající standardy a také kontakt s ostatními lídry zdravotnického IT. Je to ostatně nutné – na konferenci se otevřeně hovořilo o tom, že systém předávání dat DASTA dlouhodobě nepřežije a pokud se v České republice nepřidáme v oblasti propojování, zůstaneme brzy sami a daleko za evropským standardem.

 

COVID a očkování

Jedním z hlavních témat byl pochopitelně COVID, konkrétně vývoj a dopady pandemie. Očkování u praktických lékařů nedosahuje počtů, které se očekávaly. Důvodem je nejspíše fakt, že vakcíny nebyly k dispozici v létě. Nyní sice jsou, ale čekárny jsou už plné dalších zimních chorob.

 

Hrazený nadstandard?

V přednáškách se objevovalo téma hrazeného nadstandardu jako možnosti, jak přinést do zdravotnictví více financí. Mezi diskutujícími však v tomto tématu nedocházelo ke konsenzu. 

 

Platba za výsledek léčby

Farmaceutická sdružení uvažují o zavedení platby za inovativní a individuální léčivé přípravky podle výsledku léčby. Platit by se tedy mělo za zlepšení zdravotního stavu změřeného podle předem známých parametrů, ne za pouhé podání přípravku.

 

Velcí odběratelé se bojí o své IT systémy

Pan Merta, náměstek FN Olomouc, promluvil o obavě velkých odběratelů při vyhlašování veřejných zakázek. Týká se osudu jejich IT systémů v případě potíží dodavatelů. Na scénu proto přichází technika záloh pomocí Escrow agenta, tedy neutrální třetí strany, která může držet například zdrojové kódy a vývojářskou dokumentaci. V případě zániku dodavatele k nim pak odběratel může získat přístup.

 

Nový konkurent AMBEE

Z konkurentů se nově představil slovenský cloudový systém AMBEE. Určitě stojí za zhlédnutí, byť nad ukázkou s reálnými, nikoli anonymizovanými daty, se mnoho přítomných pozastavilo. Takto se ochrana data obvykle nechápe.

 

Novinky z pojišťoven

Své postřehy přednesly i zdravotní pojišťovny. Prezident Svazu zdravotních pojišťoven pan Friedrich hovořil například o uvažovaných smlouvách pojišťoven s pacienty. VZP představila proces nazývaný jako inovativní trychtýř, který má sloužit k vyhodnocování nápadů podobně jako Stage & Gate proces u CGM. Nový náměstek pan Bodnár prezentoval změny v úhradách ambulancím.

 

Jakub Taške předává cenu Pojišťovna roku 2021 na konferenci Efektivní nemocnice 2021

Související články
Imprint