CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Zjistěte vše o vizi, poslání a lidech, kteří utvářejí CompuGroup Medical po celém světě.

Kariéra
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

Více než tři čtvrtiny Čechů neví, jak lékař nakládá s jejich osobními údaji

25. května 2018 | CGM redakce
Více než tři čtvrtiny Čechů neví, jak lékař nakládá s jejich osobními údaji

Téměř 8 z 10 Čechů nemá informace o tom, jakým způsobem pracuje jejich lékař s poskytnutými osobními informacemi. Ačkoliv právě tyto údaje patří mezi jedny z nejcitlivějších osobních dat jednotlivce. Česká populace je opatrná při poskytování osobních informací, lékařům ale v tomto směru důvěřuje. To vyplývá z průzkumu společnosti CompuGroup Medical (CGM) realizovaného agenturou STEM/MARK na přelomu dubna a května 2018.

25. května 2018 vstoupilo v platnost evropské nařízení o ochraně osobních údajů GDPR (General Data Protection Regulation), které významně zpřísnilo legislativu o ochraně osobních údajů občanů. Zásadním způsobem se dotklo i oblasti zdravotnictví. Pacienti mají od té doby větší právo kontrolovat, jak se s jejich citlivými údaji v rámci ordinace či nemocnice nakládá. Každý má právo zjistit, jaká data o něm lékař či zdravotnické zařízení má, komu všemu je poskytuje či poskytl, kde a jakým způsobem je ukládá a zpracovává a jakým způsobem jsou zabezpečena a archivována. Skutečnost, že čeští pacienti nevědí, jak se ve zdravotnictví s citlivými daty pracuje, potvrzuje i realizovaný průzkum z května 2018. V něm více než tři čtvrtiny Čechů (77 %) uvedlo, že nemají informace o tom, jak jejich lékař nakládá s poskytnutými osobními údaji. Pokud je mají, tak jim je sdělil sám lékař (15 %) nebo pocházely z jiného zdroje (5 %). Pouze 3 % respondentů uvedlo, že se na zacházení se svými citlivými daty lékaře přímo zeptali. Za osobní údaje, které Češi se svým lékařem sdílejí, považují především informace spojené s možností své identifikace a také kontaktní údaje, jako jsou rodné číslo (66 %), adresa a bydliště (56 %), zdravotní stav a dokumentace (39 %), jméno a příjmení (39 %), datum narození a věk (27 %), telefon (25 %) či zdravotní pojišťovna (19 %).

 

Češi se o data obávají, svým lékařům ale důvěřují

Z odpovědí respondentů dále vyplynulo, že jsou Češi poměrně opatrní ohledně poskytování svých osobních údajů. 79 % respondentů zvažuje, zda poskytnou své osobní údaje, 19 % dokonce vždy a velmi pečlivě. Takto opatrní jsou Češi v mnoha oblastech života (nakupování, finance, telekomunikace apod.). Určitou výjimku, pokud jde o opatrnost v poskytování osobních údajů, představuje zdravotnický sektor, ke kterému mají Češi obecně vysokou důvěru. Téměř polovina českých pacientů (44 %) připouští, že při poskytování svých osobních údajů v oblasti zdravotnictví jsou málo nebo nejsou vůbec opatrní. Ale i v oblasti zdravotnictví je zde 1/5 respondentů, která deklaruje velkou opatrnost v tomto směru. „Poskytování zdravotní péče a léčba pacientů je vždy založena na důvěře, a to nejen na důvěře v profesní zodpovědnost lékaře, ale také na víře, že ostatní "profesionální" aspekty jsou u lékaře naplněny. Z výsledků průzkumu je patrné, že přestože čeští pacienti svým lékařům v nakládání s jejich citlivými údaji důvěřují, jsou i v této oblasti obezřetní. Účinnost GDPR a s ním spojené sankce, dá se říct, nastolily novou éru v oblasti ochrany osobních údajů, kdy se pacient nebude muset bát svého lékaře zeptat, jak je s jeho citlivými daty nakládáno. To samozřejmě přinese větší nároky na zdravotnická zařízení i samotné lékaře,“ uvádí k výsledkům průzkumu Vladimír Přikryl, generální ředitel CompuGroup Medical ČR, a dodává: „GDPR by však pro lékaře rozhodně nemělo být strašákem a další administrativní zbytečností s vysokými náklady. Spíše by mělo být bráno jako příležitost, jak si správně v této oblasti nastavit procesy, a tím pacientům poskytnout takovou míru ochrany, jakou si zaslouží.“

Průzkum pro společnost CompuGroup Medical ČR provedla agentura STEM/MARK na přelomu dubna a května 2018 na 502 respondentech.

 

Všechny produkty CGM jsou v souladu s GDPR

Stejně jako se zdravotníci museli na novou legislativu připravit ve svých ordinacích a zdravotnických zařízeních, tak i my v CGM jsme dlouhé měsíce pracovali na tom, aby celá naše společnost byla v souladu s novým nařízením. Proškolili jsme všechny naše zaměstnance a implementovali úpravy u všech produktů a služeb.

 

 

Související články
Imprint