Please enable Javascript!

Přijímám pouze nezbytně nutné cookie
GDPR

Ochrana osobních údajů (GDPR)

General Data Protection Regulation

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) bude platné jednotně pro celou EU. Bylo přijato v dubnu 2016, ale v platnost vstoupí až 25. května 2018.

V CGM si nemyslíme, že GDPR je revoluce, ale spíš evoluce, která má za cíl sjednotit a v některých oblastech i napravit zanedbaný stav ochrany osobních údajů. Neexistuje žádné balíčkové řešení (obzvlášť ve zdravotnictví), které by nové nařízení vyřešilo snadno a rychle. Naopak, GDPR je dlouhodobý proces, který je možné pouze systematickým přístupem zvládnout včas a bez zbytečného stresu.O připravenosti našich produktů informujeme všechny naše zákazníky prostřednictvím CGM Světa. Získají zde informace týkající se nejen funkčního vybavení jednotlivých softwarů, ale najdou tady také doporučené postupy, obecná pravidla a nástroje, které přípravu na GDPR velmi výrazně usnadní.

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů v CGM

Zpracování a ochrana osobních údajů Zákaznického portálu CGM

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů na webových stránkách


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Martin Roček

Telefon: (+420) 246 007 920