Please enable Javascript!

GDPR

GDPR

General Data Protection Regulation

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) bude platné jednotně pro celou EU. Bylo přijato v dubnu 2016, ale v platnost vstoupí až 25. května 2018.

V CGM si nemyslíme, že GDPR je revoluce, ale spíš evoluce, která má za cíl sjednotit a v některých oblastech i napravit zanedbaný stav ochrany osobních údajů. Neexistuje žádné balíčkové řešení (obzvlášť ve zdravotnictví), které by nové nařízení vyřešilo snadno a rychle. Naopak, GDPR je dlouhodobý proces, který je možné pouze systematickým přístupem zvládnout včas a bez zbytečného stresu.O připravenosti našich produktů informujeme všechny naše zákazníky prostřednictvím CGM Světa . Získají zde informace týkající se nejen funkčního vybavení jednotlivých softwarů, ale najdou tady také doporučené postupy, obecná pravidla a nástroje, které přípravu na GDPR velmi výrazně usnadní.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

GDPR (General Data Protection Regulation)

GDPR a HIS

Nemocniční informační systémy

Zákaznický portál CGM

GDPR


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Martin Roček

Telefon: (+420) 246 007 920