Please enable Javascript!

Radiologie

Přesnost a bezpečnost musí být vždy na prvním místě

Radiologie už dávno není jen o rentgenových snímcích. Stále dokonalejší přístroje a široká škála zobrazovacích metod jí změnily na dynamicky se vyvíjející obor, kde je často náročné držet krok s dobou.

Řešení od CGM vám pomůže soustředit se na to, co je opravdu důležité. O archivaci snímků a jejich zpřístupnění ošetřujícím lékařům se už nemusíte vůbec starat. Zabezpečené IT systémy ho vyřeší za vás. Stejně jako objednávání pacientů, správu kartotéky či generování statistik. Díky tomu můžete věnovat více času správnému vyhodnocení výsledků, abyste náhodou něco nepřehlédli.

Navíc máte jistotu, že snímky se nedostanou do rukou nepovolaným. Bezpečné šifrování je chrání nejen v archívu, ale i v průběhu elektronického přenosu do jiné kliniky či ambulance.

Vyšší efektivity a přesnosti výsledků si všimnou nejen vaši pacienti, ale i kolegové.

Radiologický informační systém

Lékařský informační systém