Please enable Javascript!

Přijímám pouze nezbytně nutné cookie
PC DOKTOR

Uživatelská podpora

Jedním z pilířů obchodního úspěchu produktu jsou kvalitní servisní služby. Abonenti uživatelské podpory se tak na program mohou vždy spolehnout. Díky on-line aktualizacím, technickému a servisnímu zázemí, dostupnému 12 hodin denně, bude program neustále aktuální. Pravidelné bulletiny navíc podrobně informují o četných rozšířeních programu a o souvisejících legislativních změnách. Spolu se zákaznickou linkou HOTLINE zajišťuje operativní servis i několik desítek regionálních obchodních zástupců.

Programy jsou určeny pro počítače vybavené operačním systémem Microsoft® WindowsTM.

Kontakty

Kontakty

CGM Česká republika

Divize Ambulantní software

Obchod: +420 246 007 820

HOTLINE: +420 246 007 844