Please enable Javascript!

Přijímám pouze nezbytně nutné cookie
PC DOKTOR

Statistické a ekonomické přehledy

Při práci s programem vzniká celá řada důležitých dat, která jsou velmi užitečná nejen pro řízení praxe. Přehledové funkce proto nabízejí kompletní podporu monitorování nákladů na vykázanou péči, sledování vystavených receptů s možností historického srovnání, dále přehled vystavených poukazů na vyšetření, laboratorních žádanek, příjmů ordinace či vedení průběžných statistik. Nabízejí rovněž automatické sestavování hlášení a výkazů(např. ÚZIS, epidemiologická hlášení atd.), přehled PN a další.

Kontakty

Kontakty

CGM Česká republika

Divize Ambulantní software

Obchod: +420 246 007 820

HOTLINE: +420 246 007 844