Please enable Javascript!

AMICUS

Vlastnosti

Program AMICUS je určený pro ambulance praktických i odborných lékařů s výjimkou stomatologů. Mezi hlavní přednosti patří jednoduchá stavba programu, propracovanost funkcí, provozní spolehlivost, vysoká úroveň doplňkových služeb a zázemí nejsilnějšího dodavatele.

Základní charakteristika programu

Jednoduchá a přehledná stavba programu spolu se snadným a intuitivním ovládáním zajišťuje velmi rychlé a bezproblémové nasazení systému do lékařské praxe i postupné rozšiřování použití jeho funkcionality. Důraz je kladen především na spolehlivost a komplexní řešení nejdůležitější administrativy ambulance.

Uživatelům, kteří nechtějí vést kompletní zdravotní dokumentaci, nabízíme jednodušší verzi AMICUS Minor, která umožňuje jen vyúčtování zdravotní péče a následné elektronické odesílání všem zdravotním pojišťovnám.

Program má široké možnosti individuálního nastavení parametrů pro různé odbornosti a způsoby práce. Pro gynekology, pediatry a oftalmology byly vytvořeny odborné mutace programu, které respektují specifické potřeby ambulancí daných odborností.

Kontakty

Kontakty

CGM Česká republika

Divize Ambulantní software

Obchod: +420 246 007 835

HOTLINE: +420 246 007 855