Please enable Javascript!

AMICUS

Uživatelská podpora

Jeden z pilířů obchodního úspěchu produktu jsou kvalitní servisní služby. Abonentům uživatelské podpory garantujeme nejen včasné úpravy dle platné legislativy a metodik, ale také trvalý rozvoj funkcionality programu.

Díky online aktualizacím, technickému a servisnímu zázemí dostupnému 12 hodin denně bude program neustále aktuální. Pravidelné bulletiny informují uživatele o rozšířeních a změnách v programu a o souvisejících legislativních změnách. Spolu se zákaznickou linkou HOTLINE zajišťuje operativní servis i několik desítek regionálních obchodních zástupců.

Kontakty

Kontakty

CGM Česká republika

Divize Ambulantní software

Obchod: +420 246 007 835

HOTLINE: +420 246 007 855