Please enable Javascript!

AMICUS

Zdravotní dokumentace

Základním kamenem karty pacienta je dekurz, ve kterém jsou zpravidla soustředěny veškeré denní zápisy a kopie záznamů z ostatních části zdravotní dokumentace. Umožňuje variabilní nastavení nejen z hlediska důrazu na zobrazení souhrnné dokumentace či pouze aktuálního záznamu, ale také z hlediska velikosti zobrazení a barevného profilu programu. Program je díky tomu vhodný jak pro menší monitory s dostatečně velkým zobrazením písma, tak i pro velké monitory s možností zobrazení více agend současně. Díky modulu eParafa je možné vést zdravotní dokumentaci pouze v elektronické podobě.

Kontakty

Kontakty

CGM Česká republika

Divize Ambulantní software

Obchod: +420 246 007 835

HOTLINE: +420 246 007 855