Please enable Javascript!

AMICUS

Péče o zákazníky

Součástí podpory k programu je především zajištění aktualizací softwaru, které reflektují aktuální potřeby uživatelů a změny v legislativě, metodice či nově vydané číselníky. V rámci ročního předplatného dostává uživatel nové funkce v programu spolu s různými úpravami dle požadavků a připomínek.

V rámci podpory je pro zákazníky k dispozici také zákaznická linka, kde jsou naši odborní technici připraveni řešit případné připomínky, dotazy a problémy.

Součásti podpory:

  • Aktualizace programu a číselníků - samozřejmostí jsou u nás pravidelná aktualizace číselníků a programu dle platné legislativy a připomínek uživatelů. V rámci předplatného podpory se uživatelům prostřednictvím internetu nabízejí automatické aktualizace a úpravy. Uživatelé si mohu také předplatit čtvrtletní zasílání aktualizačních DVD poštou. Naší hlavní snahou je co nejpružnější reakce na veškeré změny vyvolané úpravami legislativy.
  • Telefonická podpora - HOTLINE - zákazníkům je k dispozici zdarma každý všední den od 7 do 19 hodin telefonická servisní služba (HOTLINE), která zajišťuje konzultace a servis k programu AMICUS. Zde může také uživatel vznést své připomínky a požadavky k programu, které budou zavedeny do naší evidence požadavků.
  • Vzdálená správa - kromě telefonické podpory na zákaznické lince mohou naši uživatelé využít i službu tzv. vzdálené správy. Tato služba umožňuje přímé (on-line) zabezpečené propojení počítače našeho technika s Vaším počítačem prostřednictvím internetu. Díky tomu můžeme na dálku velmi efektivně a rychle řešit jakýkoliv problém, ukázat nové funkce, vysvětlit nastavení programu apod.
  • Servisní návštěva - pokud dáváte přednost osobnímu kontaktu nebo nelze problémy řešit výše uvedenými způsoby, je možné využít návštěvu našeho pracovníka nebo regionálního zástupce. Tuto službu lze využít například pro doškolení personálu nebo k řešení velmi specifických požadavků. Služba je zpoplatněna dle aktuálního ceníku. Pro abonenty pododávkové podpory platí zvýhodněné sazby.
  • Instalace a zaškolení - v rámci dodávky programu AMICUS si může uživatel objednat službu instalace a kompletního nastavení a zaškolení obsluhy. Služba v rozsahu cca 4 hodin obsahuje především seznámení obsluhy programu se všemi potřebnými funkcemi a možnostmi konfigurace. Jsou provedena nezbytná nastavení programu včetně tiskových výstupů. Služba je zpoplatněna dle platného ceníku.

Službu uživatelské podpory si ke svému programu objednává více než 98% zákazníků.

K dispozici je Vám též síť našich regionálních obchodních a servisních zástupců.

Kontakty

Kontakty

CGM Česká republika

Divize Ambulantní software

Obchod: +420 246 007 835

HOTLINE: +420 246 007 855