Please enable Javascript!

NEKLEPAT CZ

Elektronická čekárna

NEKLEPAT CZ

Ucelený systém, který řídí provoz čekárny a umožňuje ji mít snadno pod kontrolou. Je určený pro všechny typy zdravotnických zařízení.


  • čtečka karet všech zdravotních pojišťoven
  • výrazně snižuje časové režijní náklady personálu vynucené identifikací a komunikací s pacienty
  • šetří čas pro vlastní péči o pacienty
  • úplně ruší přepisy údajů z karet zdravotních pojišťoven do kartotéky
  • zvyšuje pohodlí pro pacienty
  • automaticky upozorní na změnu údajů pojištěnce
  • na celou agendu stačí jeden ambulantní informační systém


K dispozici jsou 4 verze čtecího zařízení:

NEKLEPAT CZ

Pro více informací navštivte www.neklepat.cz.

Kontakty

Kontakty

CGM Česká republika

Obchodní oddělení

Telefon: 246 007 820